Ava alamenüü

Helindaja

Helinduse osakond valmistab õpilasi ette tööks nii stuudios kui ka elava ettekande helindamisel. Lisaks erialastele ainetele on õppekavas üldmuusikalised ained (solfedžo, harmoonia, muusikaajalugu jne). Erinevate toetuste ja fondide abil on kool märkimisväärselt panustanud eriala õpikeskkonna kaasajastamisse. 2015. aasta sügisel valmis uus foonika, soetatud on arvestatavas mahus nii kaasaegset helitehnikat kui helitöötluse tarkvara. Praktiliste oskuste arendamiseks on õppetöö tihedalt lõimunud kooli teiste osakondadega (nii rütmimuusika kui klassika suunal). Samuti on osakonnal hulgaliselt koostööpartnereid ja praktikabaase väljaspool kooli (etendusasutused, festivalid, helindusteenust pakkuvad firmad jne).
Hetkel tegutsevad RM helindaja suuna eriala õpetajatena Rene KeldoAndres OlemaAnts AndreasAvo UlvikMait VisnapuuSiim Hiob.
Tänu laiapõhjalisele haridusele on tänased vilistlased hinnatud spetsialistid erialasel tööl (Eesti Rahvusringhääling, Eesti Kontsert, Rahvusooper Estonia, RGB Baltic Ltd jt), nii mõnedki on jätkanud õpinguid valitud erialal (nt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias helirežii erialal).

Õppida saab

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Lisainfo:
René Keldo
E-post: rene.keldo@otsakool.edu.ee