Ava alamenüü

Rütmimuusika 5.-9.klass koos põhiharidusega

<- vajuta siia, et kandideerida lisavastuvõtu katsetele, mis toimuvad 15.08.2022
Avalduste esitamine 14.06. – 08.08.

Alates 2022/2023 õppeaastast avame MUBAs esmakordselt Eestis võimaluse õppida rütmimuusikat 5.-9. klassis, omandades samal ajal kõrgel tasemel riikliku põhihariduse. Uuendusliku õppeformaadi eesmärgiks on pakkuda terviklikku haridust, mis sisaldab kõiki üldaineid (reaalained, keeled jm) käsikäes laiapõhjalise ning avaraid võimalusi loova muusikalise haridusega (pilliõpe, ansambel, rütmimuusika teooria jm). Uus õppesuund annab maksimaalsed võimalused siduda oma tulevik mistahes muusikalise tegevusega ilma źanriliste piiranguteta.

Rütmimuusika õppekaval on võimalik õppida järgnevaid erialasid:

  • löökpillid (trummikomplekt)
  • basskitarr
  • kitarr
  • klaver
  • laul
  • puhkpillid
  • akordion
  • viiul (saab alustada õpinguid alates 8. või 9.klassist, eeldusel, et eelnevalt on omandatud muusikakooli vanema astme (VI-VII) lõpetaja tase)

Õppekaval õppimise eelduseks on õpilase väljapaistev soov ja tahe tegeleda muusikaga. 

Rütmimuusika õppekava peab oluliseks õpilase isiklikku arengut ja loomingulist väljendust ning õpetamisel võetakse arvesse pop-, rock- ja jazzmuusika eripära nagu rütmika, improvisatsioon ja süvendatud rõhuasetus on ansamblimängul. Õpe on suunatud arendamaks võimekust ja valmisolekut ansamblis koos musitseerimisele ja rütmimuusika õppekava läbimine loob eeldused õpingute jätkamiseks vastaval erialal keskastme muusikakoolides. 

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Rütmimuusika suuna erialade tunnijaotusplaan

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Lisainfo:
Maarja Soomre
E-post: maarja.soomre@otsakool.edu.ee