Fagotihuuliku valmistamine

AEG: 25. september 2021, 2. oktoober 2021 ja 23. oktoober 2021

KOHT: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: min. 3 – max. 4 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusest osavõtu eelduseks on fagotimängu oskus.

Koduse töö tegemiseks peab osavõtjal olemas olema elementaarne komplekt huuliku viimistlemiseks vajalikke tööriistu (näpitsad, “lutikas”, nuga, soovituslikult ka viimistlustorn) ja palume võtta need koolituspäevadele ka kaasa.

Sihtrühm: Elukutselised fagotimängijad, fagotiõpetajad ja keskastme koolide või muusikakoolide lõpuklasside fagotiõpilased.

Koolitaja: Tarmo Velmet  – Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpetaja

Koolituse teemad:

1. päev

  • korrektne tööde järjekord huulikute valmistamisel
  • töövahendite korrektne kasutamine ja hooldus
  • iga osaleja püüab valmis teha 4 huulikut torust kuni esimese hääleni
  • esialgse, mähiseta huuliku testimine pillil

2. päev

  • mähise valmistamine ja huuliku lõpetamine
  • loeng huulikute füüsikalisi omadusi kirjeldavatest mudelitest ja nende kasutamine huuliku diagnoosimisel

3. päev

  • kodus sisse mängitud ja viimistletud huulikute testimine ja analüüs
  • tagasiside ning arutelu, küsimused ja vastused eelkõige vahepealse koduse töö, st viimistlemise kohta

Registreeruda koolitusele saab läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan SIIN:
või kirjutades aadressile sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Kursuse hind: 110 eurot (sisaldab huuliku valmistamise materjali)

Arve saadetakse Teile Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt peale registreerumist.
NB! Palun kontrollige hoolikalt üle andmed mida esitate registreerumisel!

Õppekavaga saad tutvuda SIIN:

Täiendav informatsioon: Sirje Mõttus

Tel. 520 1057 

E-post: sirje.mottus@otsakool.edu.ee