Rütmimuusika solfedžo algajatele

AEG: 12.jaanuar – 27.aprill 2022

Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 19.00 – 20.00

Kokku 16 kohtumiskorda: 12.01; 19.01; 26.01; 02.02; 09.02; 16.02; 23.02; 02.03; 09.03; 16.03; 23.03; 30.03; 06.04; 13.04; 20.04; 27.04

KOHT: Koolitusel saab osaleda Georg Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis ja ka ZOOM-i rakenduse teel

Grupi suurus: 5-8 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Erialaeksamiks vajaminev laulu-/pillimänguoskus ja eesti keele kõnekeele tasemel valdamine, samuti tahe ja motivatsioon teha suuremahulist iseseisvat tööd.

Sihtrühm: Lauljad ja instrumentalistid, kes sooviksid oma pillimängu/ laulu oskuste põhjal G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli/ MUBA rütmimuusika suuna kutseõppekavale õppima asuda, kuid kellel puudub varasem kokkupuude nii klassikalise- kui ka rütmimuusika solfedžoga.
Samuti lauljad ja instrumentalistid kes on õppinud klassikalist solfedžot, kuid soovivad asuda õppima rütmimuusika suunal.

KoolitajaMartin Kuusk /  Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpetaja Martin Kuusk

Koolituse teemad:

• Mis on rütmimuusika solfedžo? Tutvumine sisseastumiskatsete teemadega, tutvumine õppematerjalidega, kursuse eesmärkide tutvustus.
• Intervall. Harmoonilised ja meloodilised intervallid, nende mõõtmine ja tähistamine. Intervallid v.2-p.4
• Intervallid p.5-p.8, tritoon.
• Noodikiri, heli kõrguse ning vältuse märkimine. Helistik, võtmemärgid, taktimõõt.
• Meloodia astmeline laulmine, kuulamine.
• Kolmkõlad. Märgid, ehitamine, kuulamine, laulmine. Kaheksandikrütmid
• Septakordid. Kuuesteistkümnendik- ja trioolrütmid
• Meloodia astmeline kuulamine, jätk. Funktsioonid: toonika, subdominant, dominant
• Akordide laulmine noodinimedega, kasutamine meloodiates
• Diktaatide kirjutamise põhimõtted
• Akordide, meloodiate mängimine klaveril
• Tuntud viisijuppide laulmine astmenumbritega
• Esimene proovieksam: harjutuste läbimäng, tagasiside
• Kokkuvõttev kordamine, eksamiharjutused
• Teine proovieksam, tagasiside
• Kokkuvõtete tegemine, solfedžo sisseastumiseksamite KKK

Registreeruda koolitusele saab läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan SIIN:
või kirjutades aadressile sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Kursuse hind: 

Koolituse kogumaksumus on 240.- eurot.
Tasuda saab kuukaupa (4 x 60.- eurot kuus) või kogu koolituse eest korraga (240.-). Palume märkida registreerumisel, kuidas eelistate tasuda.
NB! Koolitusest ja tasumisest ei saa loobuda kui koolitus on juba alanud!

Arve saadetakse Teile Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt peale registreerumist.
NB! Palun kontrollige hoolikalt üle andmed mida esitate registreerumisel!

Õppekavaga saad tutvuda SIIN:

Täiendav informatsioon: Sirje Mõttus

Tel. 5680 7587 

E-post: sirje.mottus@otsakool.edu.ee