Plokkflöödimängu alused I

AEG: 06. november, 04. detsember 2021

KOHTGeorg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: min. 5 – max. 12 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Muusikalised algteadmised, noodistlugemise oskus

Sihtrühm:  Üldhariduskoolide muusikaõpetajad, lasteaia muusikaõpetajad, huviringide juhendajad, plokkflöödihuvilised

Koolitaja: Reet Sukk, Taavi-Mats Utt – Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpetajad

Koolituse teemad:

1. päev
– plokkflöödi tutvustus ja ajalugu
– pilli valik (sh erinevad süsteemid ja sõrmestused)
– ergonoomilised mänguasendid
– puhumine
– hingamisharjutused
– sõrmetehnika
– artikulatsioon
– esmaste mänguvõtete õppimine ja praktilised harjutused
– koduse töö materjalide läbitöötamine

2. päev
– kodus õpitud lugude läbimäng ja analüüs
– plokkflöödi algtaseme repertuaari tutvustus
– koosmängu võimalused algõppes
– koosmängu algtaseme repertuaari tutvustus
– plokkflöödimängu tehnilised aspektid ja nende rakendamine praktikas
– ülevaade plokkflöödi algtaseme õppematerjalidest

Registreeruda koolitusele saab läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan SIIN
või kirjutades aadressile: sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Kursuse hind: 115 eurot

Arve saadetakse Teile Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt peale registreerumist.
NB! Palun kontrollige hoolikalt üle andmed mida esitate registreerumisel!

Õppekavaga saab tutvuda: SIIN

Täiendav informatsioon: Sirje Mõttus

Tel: 5680 7587

E-post: sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Taavi-Mats Utt, Reet Sukk