Kiirteed rütmimuusika solfedžo õpetamisel

AEG: 29. jaanuar 2022

KOHT: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: 7 – 30 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Soovitav vähemalt muusikaline keskharidus

Sihtrühm: Solfedžo- ja muusikateooria õpetajad, muusikaõpet pakkuvate huviringide ja huvikoolide õpetajad, muusikud

Koolitaja: Tõnu Laikre – Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli rütmimuusika solfedžo õpetaja

Koolituse teemad:
• 4/4 ja 6/8 taktimõõtudes rütmide transkriptsioon
• meloodia transkriptsioon numbritega, selle esitamine eri laadides
• keerukamate akordide leidmise ja esitamise kiirmeetod klaveril
• järgnevused (rütmi)muusikas ja nende tuvastamine tüüpjärgnevuste abil

Registreeruda koolitusele saab läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan SIIN
või kirjutades aadressile: sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Kursuse hind: 60 eurot

Arve saadetakse Teile Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt peale registreerumist.
NB! Palun kontrollige hoolikalt üle andmed mida esitate registreerumisel!

Õppekavaga saab tutvuda: SIIN

Täiendav informatsioon: Sirje Mõttus

Tel: 5680 7587

E-post: sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Tõnu Laikre