Plokkflöödimängu alused II

AEG: 05.märts, 02.aprill 2022

KOHTGeorg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: min. 5 – max. 12 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Muusikalised algteadmised, noodistlugemise oskus, plokkflöödi mängimise oskus algtasemel

Sihtrühm:  Üldhariduskoolide muusikaõpetajad, lasteaia muusikaõpetajad, huviringide juhendajad, plokkflöödihuvilised

Koolitaja: Reet Sukk, Taavi-Mats Utt – Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpetajad

Koolituse teemad:

1. päev 
– plokkflöödi ajaloo ülevaade
– erinevad pilli suurused ja liigid, pilli valimine vastavalt lapse eripäradele
– mänguasendid ja nende eripärad
– puhumine, sõrmetehnika ja artikulatsioon omavahelises kombinatsioonis
– plokkflöödi hooldus
– mänguvõtete omandamine ja praktilised harjutused
– tehnilised probleemid, nende analüüs ja lahendused
– koosmäng
– koduse töö materjalide läbitöötamine

2. päev
– kodus õpitud lugude läbimäng ja analüüs
– repertuaar ja õppematerjalid ning nende analüüs ja kasutamine
– repertuaari otsimine vabavaralistest internetikeskkondadest
– erineva tasemega õpilaste kombineerimisvõimalused
– koosmängu võimalused algõppes
– koosmängu repertuaar ja selle kasutamine
– koosmäng ja arutelu (sh tagasiside koolitusele)

Registreeruda koolitusele saab läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan SIIN
või kirjutades aadressile: sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Kursuse hind: 115 eurot

Arve saadetakse Teile Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt peale registreerumist.
NB! Palun kontrollige hoolikalt üle andmed mida esitate registreerumisel!

Õppekavaga saab tutvuda: SIIN

Täiendav informatsioon: Sirje Mõttus

Tel: 5680 7587

E-post: sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Taavi-Mats Utt, Reet Sukk