Solfedžo õppimise ja õpetamise võimalused

AEG: 29. oktoober 2021

KOHTGeorg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: min.15 – max.50 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks:  omandatud muusikaharidus vähemalt kesktasemel

Sihtrühm: solfedžo õpetajad, huviringide juhendajad

Koolitajad: Kaie Kant, Andres Lemba, Tõnu Laikre, Tarmo Johannes, Ursula Roomere – Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpetajad/

Koolituse teemad:
• Näidatakse akordiharjutuste võimalusi elementaarstruktuuris ja funktsioonide määramise harjutusi
• Räägitakse rütmi ja meloodia transkribeerimisest rütmimuusika solfedžos (rütmi ja meloodia kirjutamine numbritega). Antakse ülevaade rütmimuusika akordidest (maj9, m9, 9, IV/V bassiga jt) ja järgnevustest (tritoonasendus jms).
Digisolf veebiplatvormi kasutamisvõimaluste, harjutustüüpide demonstratsioon ja tutvustus. Digisolf-i platvorm ning seda tutvustav koolituse osa on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist.
• Tutvustatakse: mis on flat.io ja selle muusikaharidusele pühendatud keskkond Flat for Education. Ülevaade töövahenditest, mida keskkond pakub (erinevat tüüpi muusikaülesanded, mida teha õpilastega koos reaalajas või anda iseseisvaks ülesandeks). Ülevaade veebitarkvara notatsioonivõimalustest.

Registreeruda koolitusele saab läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan SIIN
või kirjutades aadressile: sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Kursuse hind: TASUTA

Arve saadetakse Teile Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt peale registreerumist.
NB! Palun kontrollige hoolikalt üle andmed mida esitate registreerumisel!

Õppekavaga saab tutvuda: SIIN

Täiendav informatsioon: Sirje Mõttus

Tel: 5680 7587

E-post: sirje.mottus@otsakool.edu.ee

 

Koolitus toimub koostöös Eesti Muusikakoolide Liiduga