Lihtsad helimängud ja improvisatsioonid

AEG: 22. jaanuar 2022

KOHT: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: 5 – 15 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel osalemiseks on vajalik oskus mängida mõnd pilli

Sihtrühm: Huvikoolide muusikaõpetajad, muusikud

Koolitaja: Tarmo Johannes – Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpetaja

Koolituse teemad:
• Koosmäng etteantud helikõrgustel
• Imitatsiooniharjutused
• Motiivide „käest-kätte“ andmine
• Rütmiimprovisatsioon
• Ajastamine kui väljendusvahend
• Praktilised harjutused
• Harjutused mängija rolli tajumiseks (soolo või saade)

Registreeruda koolitusele saab läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan SIIN
või kirjutades aadressile:  sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Kursuse hind: 65 eurot

Arve saadetakse Teile Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt peale registreerumist.
NB! Palun kontrollige hoolikalt üle andmed mida esitate registreerumisel!

Õppekavaga saad tutvuda SIIN:

Täiendav informatsioon: Sirje Mõttus

Tel. 520 1057 

E-post: sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Tarmo Johannes