Heli- ja videosalvestuse alused

AEG: 27. – 28. november 2021

KOHT: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: min. 6 – max. 10 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: elementaarsed arvutialased oskused

Sihtrühm: õpetajad ja õpilased, kellel on vajadus oma muusikalist ettekannet salvestada helis ja/või pildis.

Koolitaja: Rene Keldo –  Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpetaja

Koolituse teemad:
• Heli omadused
• Akustika
• Helitehniline kuulamine
• Digitaalne ja analoogsignaal
• Audio/video ühendused, formaadid ja standardid
• Mikrofonid: tüübid, suuna polaarsus, salvestamistehnikad
• Salvestajad: helikaart, portatiivne salvestaja
• Videokaamerad: tüübid ja mudelid
• Praktiline töö, elava muusikalise ettekande audio-video salvestus
• Audio ja video järeltöötlus-tarkvara tutvustus
• Montaaži alused
• Praktiline töö: salvestatud muusikalise materjali töötlemine

Registreeruda koolitusele saab läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan SIIN:
või kirjutades aadressile sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Kursuse hind: 110 eurot 

Arve saadetakse Teile Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt peale registreerumist.
NB! Palun kontrollige hoolikalt üle andmed mida esitate registreerumisel!

Õppekavaga saad tutvuda SIIN:

Täiendav informatsioon: Sirje Mõttus

Tel. 520 1057 

E-post: sirje.mottus@otsakool.edu.ee