Praktiline solfedžo

Noodilugemise protsess on ideaalis järgmine: näen (nooti)-tunnen ära-kuulen-mängin; seda kõike sekundi murdosa jooksul.
Eesmärgi nimel pingutavad päevast päeva eriala õpetajad, aga samuti solfedžo õpetajad, kelle aine, üks tähtsamaid muusiku õpiteel, on abiainena just selleks loodud.

Koolitusel arutletakse, kuidas luua tugevamaid seoseid solfedžo ja eriala õppe vahel ning kuidas kiirendada noodilugemise nelja faasi praktikas. Samuti, kuidas turgutada õpilase (ja miks mitte ka enda) rütmitaju ja -selgust, kuidas abistada muusikalist mälu, kuidas suunata pingestatud ja täpse intonatsiooni saavutamist.
Protsessis on küllaltki suur roll pillide kasutamisel, et luua õppimisel seos elava muusikaga.
Koolitusele on oodatud muusikakoolide eriala ja solfedžo õpetajad, muusikaringide juhendajad, eraõpetajad.

Koolitaja:
Lembi Mets on tšellist. Ta on esinenud erinevates ansamblites ning orkestrite koosseisus nii Eestis kui ka välismaal. Lõpetas Tallinna Muusikakeskkooli, Tallinna Riikliku Konservatooriumi ning EMTA interpretatsioonipedagoogika magistrantuuri, täiendas end iseseisvalt Moskvas erinevate õppejõudude juures. Üle 20 aasta on olnud Rahvusooper Estonia sümfooniaorkestri tšellorühma liige, õpetades ühtlasi Otsa koolis ning Nõmme muusikakoolis. On esitanud ka orkestrisoolosid.
L. Metsa kõrgendatud huvi solfedžoõpetuse vastu on tingitud tema enda õpingute käigus ja tööpraktikas tekkinud kogemustest. Muusikakeskkoolis kuulus ta Eda ja Raivo Kõrgemäe solfedžo gruppi, mis rakendas väga kõrgel tasemel ellu Z. Kodály metoodikat. Grupiga esineti ka 1969. aastal Moskvas ISME konverentsil, mis tekitas seal furoori, eriti noodilugemise ja rütmikoordinatsiooni osas. Vaatamata enda absoluutsele kuulmisele on L. Mets  veendunud relatiivse solfedžo mõnede aspektide vajalikkuses (kuid mitte jo-le-mi kujul).
Ta on uurinud mitmeid lähenemisi solfedžo õpetusele seoses erialaga, sealhulgas Colourstrings meetod, Orffi meetod, P. Hindemithi põhimõtted, samuti integreeritud solfedžo, mida kasutatakse Soomes Kokkolas ja ka Otsa kooli rütmimuusikute tundides.

Georg Otsa nim Tallinna Muusikakoolis lõi valikaine “Praktiline solfedžo”, kus koos erinevate erialade esindajad. Seostab oma eriala õpet pidevalt teooriaõpetusega nii väikeste laste kui keskastme puhul.
On tutvustanud oma põhimõtteid kahel varasemal loengul ja kahel koolitusel, sh kahepäevane koolitus solfedžo- ja instrumendiõpetajatele aastal 2019 Otsa koolis.

Info ja koolituse tellimiseks palume kontakteeruda:

Sirje Mõttus (täienduskoolituse valdkonna juht)

Tel. 520 1057 

E-post: sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Lembi Mets