Klaveriansambel eriala toetava ainena

AEG: 13. november 2021

KOHTGeorg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: min. 5 – max. 15 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Töötamine klaveri- või üldklaveri õpilastega

Sihtrühm: Klaveriõpetajad ja huviringide juhendajad

Koolitaja: Maie Koldits – Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpetaja

Koolituse teemad:
• Laste klaveriansambli repertuaari tundmine ja valik: ühel ja kahel klaveril kolmekesi (6-käel) ansamblite traditsioonist ja kättesaadavatest nootidest
• Seadete raskusastme kohandamine vastavalt õpilase vajadusele
• Teoste kontseptsiooni kujundamine eri stiilide kontekstis
• Lastelaulude-tantsude seadeid klaveriansamblis mängimiseks
• Praktiline töö klaveriansamblite repertuaariga tutvumiseks. Palade läbimängu võimalus partneriga kohapeal
• Tutvumine nootidega kohapeal ning näidisettekannete kuulamine

Registreeruda koolitusele saab läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan SIIN
või kirjutades aadressile: sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Kursuse hind: 65 eurot

Arve saadetakse Teile Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt peale registreerumist.
NB! Palun kontrollige hoolikalt üle andmed mida esitate registreerumisel!

Õppekavaga saab tutvuda: SIIN

Täiendav informatsioon: Sirje Mõttus

Tel: 5680 7587

E-post: sirje.mottus@otsakool.edu.ee