Noodihaldusprogrammi Sibelius praktiline kasutamine edasijõudnutele

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

 

AEG: 26.märts, 27.märts, 09.aprill, 10.aprill 2022

KOHT: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: 12 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Algteadmised noodihaldusprogrammist Sibelius

Sihtrühm: Täiskasvanud huvikoolide-või ringide juhendajad ja õpetajad (va üldhariduskoolide ja lasteaedade õpetajad), ansamblite, orkestrite, kooride juhendajad, muusikud, vabakutselised muusikud. Koolituse sihtrühma alla ei kuulu õpilased ja tasemeõppes õppijad.

Koolitaja: Indrek Palu
Indrek Palu on alates 2019. aastast G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli õpetaja. Kasutanud noodikirjutusprogrammi Sibelius alates 1999. aastast nii oma õpingutes, loomingus kui ka pedagoogitöös.

Koolituse sisu:

Auditoorne töö:

 1. Töö alguse vormistamine kasutades “kiirmenüüd” ja “create”- menüüd
 2. 2. Sibeliuse menüüriba tutvustamine
 3. Tupletite sisestamine. Rütmijaotuste erinevad grupeeringud
 4. Lauluteksti sisestamine
 5. Akordimärkide ja tabulatuuride sisestamine noodirea kohale
 6. Partituuri lõpp viimistlemine
 7. Partiide automaatne loomine
 8. Arranžeerimise ja komponeerimise töövahendid

Praktiline töö:

 • Uue projekti avamine kiirmenüüs ja klaviatuuri kiirkäsuga
 • Instrumentide lisamine partituuri klaviatuuri kiirkäsuga. Instrumentide aknas partituuri muutmine: järjekord, kustutamine
 • Taktimõõt, helistik ja võtmemärk
 • Nootide sisestamise erinevaid mooduseid: hiirega, arvuti klaviatuuri kiirkäskudega ja MIDI – klaviatuuriga
 • Uute taktide lisamine, taktide kustutamine, taktide sisu kustutamine
 • Alateemade FILE, HOME, NOTE INPUT, TEXT, PLAY, LAYOUT, APPEARANCE, PARTS, REVIEW, VIEW tutvustamine
 • Milliseid tööriistu käsklused sisaldavad ja kuidas ise leida klaviatuuri kiirkäsklusi
 • Dünaamikat, tempot ja mängutehnikat väljendavad tekstid ja märgid
 • Legato ja pidekaar
 • Artikulatsioonitähised (nt. staccato, marcato, detache jne)
 • Cue – noodi lisamine, cue – partii lisamine
 • Polüfooniliste liinide tekitamine. Polüfoonilised liinid ja laulutekst
 • Eritüüpi noodipead
 • Tühjade taktide peitmine partituuris ja objektide nähtamatuks muutmine
 • Tühjade taktide muutmine nummerdatud paustaktideks
 • Taktide arvu seadistamine ühel real
 • Akordimärkide ekvivalentsus
 • Akordimärkide ja tabulatuuride toimetamine
 • Instrumendi muutmine partiis
 • Erinevates menüüdes “Inspektor” – akna kasutamine
 • Partiide manuaalne vormistamine
 • Nootide ühendamiste eriolukorrad
 • Klaviirist mitmele reale kopeerimine ja vastupidi partituurist kokku klaviiriks redutseerimine
 • Paralleelsete oktavite, kvintide leidmine teosest
 • Fuuga variatiivsed võtted: augmentatsioon, diminutsioon, vähikäik, inversioon
 • FILTER – töövahendi kasutamine
 • Sibeliuse projekti eksportimine teistesse formaatidesse: audio, MIDI, video, JPG – eesmärgiks nooditeksti presenteerida või töödelda mõne muu tarkvaraga, mida koolitatav eelnevalt on kasutanud.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Registreerumine kursusele toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan SIIN

NB! Registreerumisega ei ole te automaatselt koolitusgruppi arvatud. Rohkemate registreerunute puhul on eelistatud kõige paremini koolituse sihtrühmale vastavad soovijad.

Kursuse hind: TASUTA

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Kui tunned süvendatud huvi mõne eriala või ainevaldkonna vastu, oled oodatud meie kooli õppima! Vaata lisainfot siit:

Vastuvõtt

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Täiendav info kursuse toimumise ja tingimuste kohta:

Sirje Mõttus
Täienduskoolituse valdkonna juht
Tel. 5680 7587
E-post: sirje.mottus@otsakool.edu.ee