Laulu kirjutamine ja muusikaproduktsioon

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

 

AEG: 03.märts, 10.märts, 17.märts, 24.märts, 31.märts, 07.aprill, 21.aprill 2022

KOHT: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: 13 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Muusikalised algteadmised ja arvutioskus vähemalt algtasemel

Sihtrühm:  Töötavad, vabakutselised või mittetöötavad täiskasvanud, kes tegelevad muusika loomisega, huvikoolide- ja huviringide õpetajad (va üldhariduskoolide ja lasteaedade õpetajad). Koolituse sihtrühma alla ei kuulu õpilased ja tasemeõppes õppijad.

Koolitaja: Taavi Paomets
Taavi Paomets on muusika produktsiooni ning laulukirjutamise õpetaja G. Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis ja Viljandi Kultuuriakadeemias.

Koolituse sisu:

Auditoorne

 1. Sissejuhatus muusikaproduktsiooni (salvestus-platvormid, helikaardid, kaablid, virtuaal instrumendid, MIDI, Ableton Live’i ülevaade)
 2. MIDI (Routing, Edit, Drum Rack, VST, FX)
 3. Sämpeldamine (Warping, Tuning, Slicing)
 4. Omalooming 1 (Tekst, Meloodia, Vorm)
 5. Omalooming 2 (Harmoonia, Rütm, Bass)
 6. Mix (Kompressioon, EQ, Pan, Reverb, Saturatsioon)
 7. Master (Limiter, Valjudus, Metadata)

 Praktiline

 1. Tutvustatakse peamisi muusikaproduktsiooni töövahendeid ja nende kasutust. Õpitakse tundma programmi ja selle tööpõhimõtteid. Klaviatuuri kiirkäsklused.
 2. Harjutused Drum Rack’is, virtuaal instrumentides ja ajajoonel töötlemiseks ning nende moduleerimiseks.
 3. Kodutöö analüüs. Enda sämplite salvestamine ja töötlus. Häälestamine, lõikamine, venitamine.
 4. Kodutöö analüüs. Harjutused tekstide kirjutamiseks. Meloodiate loomine.
 5. Kodutöö analüüs. Harmoonia, rütmika ja basside genereerimine.
 6. Kodutöö analüüs. Helide balansseerimine ja levinud helindamise võtted. Sügavus, laius, kõrgus.
 7. Lõputöö analüüs. Harjutused muusika lõppviimistluseks.

Õppekavaga saab tutvuda SIIN

Registreerumine kursusele toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan SIIN

NB! Registreerumisega ei ole te automaatselt koolitusgruppi arvatud. Rohkemate registreerunute puhul on eelistatud kõige paremini koolituse sihtrühmale vastavad soovijad.

Kursuse hind: TASUTA

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Kui tunned süvendatud huvi mõne eriala või ainevaldkonna vastu, oled oodatud meie kooli õppima! Vaata lisainfot siit:

Vastuvõtt

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

Täiendav info kursuse toimumise ja tingimuste kohta:

Sirje Mõttus
Täienduskoolituse valdkonna juht
Tel. 5680 7587
E-post: sirje.mottus@otsakool.edu.ee