Noodikirjutamise programmi Sibelius praktiline kasutamine algtasemel

AEG: 30.oktoober 2021

KOHTGeorg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: min. 5 – max. 10 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: elementaarsed arvutialased oskused ja muusikateoreetilised teadmised.

Sihtrühm:  Instrumentide või laulmise õpetajad, ansamblite, orkestrite, kooride juhendajad, muusikud, üldhariduskoolide õpetajad

Koolitaja: Indrek Palu – Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli õpetaja

Koolituse teemad:
• menüüriba tundmine ja seal asuvates alajaotustes asetsevate tööriistade leidmine
• tööriistade kiiremaks kasutamiseks klaviatuuri kiirkäskude (shortcut’ide) omandamine
• programmi töölaua vormindamine, fontide määramised, lehekülgede küljendamine, erinevate printimisformaatide valimine
• instrumentide sisestamine, kustutamine ja vahetamine partituuris
• taktimõõt, helistik ja nende sisestamine, muutmine partituuris
• uute taktide lisamine või kustutamine partituuris
• nootide, akordide sisestamine kasutades võimalikult optimeeritult mõlemaid käsi
• eritüüpi noodipeade loomine
• mitme erineva hääle lisamine ühele noodireale
• rütmide grupeerimine ja keerukamate rütmide lisamine, tupletid (triool,kvintool, septool jne)
• tabulatuuride, sõrmestuste, akordimärkide lisamine
• laulutekstide lisamine erinevates partituurivormides, nt. laulutekstide lisamine ja vormindamine segakoori partituuris, mis on esitatud kahel noodireal ja igal häälel on oma iseseisev tekstimaterjal
• töö transponeeritavate instrumentidega (nt. klarnet, saksofonid, metsasarv jne)
• dünaamikat, tempot ja mängutehnikat väljendavad tekstid ja märgid
• partiide loomine ja vormindamine partituurist
• valmis töö eksportimine erinevatesse formaatidesse (nt. PDF, audio MP3 ja WAV, video MOV, XML, et ühildada tööd teiste noodikirjutusprogrammidega nt. Musescore)

Registreeruda koolitusele saab läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan SIIN
või kirjutades aadressile: sirje.mottus@otsakool.edu.ee

Kursuse hind: 90 eurot

Arve saadetakse Teile Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt peale registreerumist.
NB! Palun kontrollige hoolikalt üle andmed mida esitate registreerumisel!

Õppekavaga saab tutvuda: SIIN

Täiendav informatsioon: Sirje Mõttus

Tel: 5680 7587

E-post: sirje.mottus@otsakool.edu.ee