Ava alamenüü

Jätkuõppe erialad

♫♫♫  Ansambli juhendaja

♫♫♫  Koorijuht

♫♫♫  Muusikaettevõtluse spetsialist

♫♫♫  Muusikaproduktsioon

♫♫♫  Pilliõppe juhendaja

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

 konsultatsioonile 23.04.22

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫