Kompositsioon

Vastuvõtueksami nõuded erialas

Kompositsiooni eriala eksam toimub kahes osas.

I Eriala eksam:

  1. praktiline kutsesobivuse test,
  2. vestlus õpilaskandidaadiga tema loomingulisuse ja isikuomaduste väljaselgitamiseks (õpilaskandidaadil soovitavalt esitada varasemad loomingulised katsetused)

Õpilaskandidaadiga toimub vestlus üldkultuurilise silmaringi selgitamiseks.

II Klaveri eksamil tuleb esitada:

  1. polüfooniline teos
  2. suurvormi osa
  3. pala või etüüd
  4. heliredelid kuni 2 märgini

Kava esitatakse peast. Kontrollitakse noodilugemise oskust.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele alates 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele alates 2020