Ava alamenüü

Kompositsioon

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2022

 1. Vestlus õpilaskandidaadiga tema loomingulisuse ja isikuomaduste väljaselgitamiseks (õpilaskandidaadil on soovitav esitada varasemad loomingulised katsetused).
 2. Kuulamistest, kus salvestuste põhjal tuleb määrata teose autor või ajastu, žanr ja esituskoosseis.
  Kuulamistest toimub koos muusikateooria eriala sisseastujatega.
 3. Suulisel eksamil kontrollitakse algteadmisi muusikaajaloost.
  1. sisseastuja oskab iseloomustada järgmisi stiile:
   renessanss, barokk, klassitsism, romantism ja teab nimetada XX sajandi tuntumaid heliloojaid.
  2. teab olulisi žanre:
   fuuga, ooper, oratoorium, sümfoonia, sonaat, kvartett, kontsert.
  3. tunneb olulisi eesti nüüdismuusika festivale, eesti tähtsamaid heliloojaid, muusikakollektiive ja interpreete (tuntud dirigendid, pianistid, ansamblid jne).
 4. Klaverikatsel tuleb esitada kaks teost, millest üks on soovitavalt polüfooniline.* Kava esitatakse peast.

*) Kui eelnevalt õpitud eriala ei sisaldanud üldklaveriõpinguid või pole õpilane õppinud klaverit mõnel muul põhjusel, on lubatud klaveri asemel sooritada katse teisel pillil (kitarr, kromaatiline kannel, akordion, harf, klavessiin, orel, häälestatavad löökpillid (marimba, vibrafon). Nõuded repertuaarile on samad, mis klaverikatsel.

Lisainfo:
Tatjana Kozlova-Johannes
tatjana.kozlova-johannes@otsakool.edu.ee

 

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele