Erasmus+ rikastab maailma ja avardab silmaringi Otsa koolis!

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, mis on kavandatud selleks, et toetada programmiriikide püüdlusi kasutada elukestvaks õppeks tõhusalt Euroopas leiduvaid andeid ja sotsiaalset kapitali, sidudes formaalsele, mitteformaalsele ja informaalsele õppimisele pakutava toe kõikide hariduse, koolituse ja noorte valdkondadega.

Rahvusvahelistumisest on saanud kaasaegse hariduse oluline osa ja huvi Erasmus+ õpirände ja koostöö võimaluste vastu on hoolimata koroonakriisist jätkuvalt väga kõrge.

Käesolevast õppeaastast alustavad Otsa koolis kaks uut Erasmus+ programmi poolt toetatud projekti:

Projekti „Muusikasillad – Bridges of Music” eesmärgiks on kutsehariduse muusikavaldkonna õpilastele erialase rahvusvahelise praktika ja haridustöötajatele enesetäiendamise võimaldamine partnerkoolides, suurendades seeläbi osalejate tööalast konkurentsivõimet ja propageerides uuenduslikkust muusikahariduses. Kahe aasta jooksul saavad õpirändele minna 26 õpilast ja 21 õpetajat.

Partnerid:

Projekti “Wind Rose Festival” eesmärk on partnerkoolide vahel heade praktikate jagamine etenduskunstide erialade õpilaste paremaks integreerimiseks professionaalsesse konteksti.

Koostööpartnerid:
ART’J – escola profissional de artes performativas da Jobra (Portugal)
Kainuun ammattiopisto (Soome)
Liceo Artistico Musicale “A. Passaglia” (Itaalia)

Projekt toob kokku erinevate partnerkoolides õpetatavate loome- ja kunsti valdkondade – muusika, tants, teater, kujutav kunst, stenograafia ja multimeedia, muusika ettevõtlus ja produktsioon – õpilased, kes ühiselt organiseerivad ja produtseerivad kokku kolm elavas ettekandes festivali Portugalis, Soomes ja Itaalias. Arendatakse selliseid tulevaseks karjääriks vajalikke oskusi nagu ettevõtlus, kriitiline mõtlemine, loovus, erinevate distsipliinide koostöö, aga ka omaalgatuslikkust, organiseeritust ja otsuste tegemist. Lisaks omandatakse uusi teadmisi teiste kultuuride kohta ja praktiseeritakse töökeelena inglise keelt.

Fotol vilistlased Karmen Palusoo ja Arina Makarekno õpirändel Madeira Kunstide Koolis, Portugalis

 

Vaata lisa: Erasmus+ välisprojektid ja Otsa kooli Erasmus+ blogi

Reet Käärik
Rahvusvahelise koostöö projektijuht
reet.kaarik@otsakool.edu.ee
+372 5647 0416