Raamatukogu kasutuseeskiri

LAENUTUSKORD

Maksimaalne laenutuste arv – 20 eksemplari.

Laenutustähtajad:

  •     õpikud – 1 õppeaasta;
  •     noodid – 2 kuud;
  •     raamatud – 1 kuu;
  •     ajakirjad – 5 päeva.

Päevalaenutus – kuni 10 eksemplari:

  •     punase sildiga märgistatud trükised;
  •     audio- ja videosalvestised;
  •     metronoom;
  •     kõrvaklapid.

Ühele inimesele laenutatakse ühte nimetust korraga ainult üks eksemplar, v.a päevalaenutusse.

Kojulaenutuse tähtaja pikendamine: 2 korda eelneva perioodi võrra (juhul, kui teavikul ei ole järjekorda).
Õpikute ja ajakirjade laenutustähtaega ei pikendata.

Juhul, kui teavikut on vaja kasutada pikema aja vältel kui lubatud kolm järjestikust perioodi, tuleb raamatukogus kohapeal soovitud teavik(ud) esitada ja vormistada uus laenutus.

Laenutustähtaega saab pikendada:
raamatukogus kohapeal,
e-posti aadressil raamatukogu@otsakool.edu.ee,
telefonil 5300 0516.

 

LUGEJA VASTUTUS

Viivis laenutustähtaja ületamisel:

  •     kojulaenutus – 0,05 € päevas iga tagastamata eksemplari eest (max 10,00 € teaviku kohta);
  •     päevalaenutus – 0,50 € päevas iga tagastamata eksemplari eest (max 10,00 € teaviku kohta).

Võlglased kaotavad laenutusõiguse kuni võlgnevus(t)e likvideerimiseni.

Kahjustatud või kaotatud teavik tuleb asendada samaväärsega või hüvitada kuni teaviku viiekordse turuväärtuse ulatuses, kuid mitte vähem kui 10,00 €.

Ansamblinoot tuleb kompenseerida ka juhul, kui puudu on ainult partii(d).

Vöötkoodi jt märgiste rikkumine – 0,10 € iga rikutud märgis(t)ega teaviku kohta.

Raamatukogu lugejaks registreerumisel annab lugeja kirjaliku nõusoleku võlgnevuste mittetasumisel viivised jm võlgnevused kinni pidada tema õppetoetusest või palgast (töötajad).

Otsa koolist õppetöölt või töölt lahkudes tuleb kõik laenutatud teavikud tagastada ja võlgnevused likvideerida.

 

Raamatukogu kasutuseeskirja täistekst (kinnitatud direktori 22.12.2015 käskkirjaga nr 1/2-52).