Ava alamenüü

Ansamblimängu õpetamine algajatele

AEG: 6. oktoober, 20. oktoober ja 27.oktoober 2019

KOHT: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: 10 inimest

Sihtrühm: Muusikakoolide, üldhariduskoolide ja huvikoolide muusikaõpetajad (vanuses 50+) või erialase tasemehariduseta muusikaõpetajad ja huviringide juhendajad

Koolitaja: Meelis Punder – 14 aastat ansambliõpetaja töökogemust Otsa kooli rütmimuusika osakonnas

Koolituse teemad:

  • Ansamblimängu põhimõtted. Muusika kuulamise ja analüüsi oskus (stiilitunnetus)
  • Produktiivsed koosmängu tehnikad algõppes ja nende rakendamine harjutamisel
  • Õppematerjalide tutvustus
  • Praktilised näited ja praktiline töö

NB! Registreerumisega ei ole te automaatselt koolitusgruppi arvatud. Rohkemate registreerunute puhul on eelistatud kõige paremini koolituse sihtrühmale vastavad soovijad.

Koolitusel osalejatele saadetakse täpsem ajakava.

Kursuse hind: TASUTA

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN.