Üleriigiline klaveriansamblite festival „Allegro“ meie koolis läks edukalt!

6. veebruaril toimus meie kooli osalusel ja kaasabil XVIII üleriigiline klaveriansamblite festival „Allegro“. Osavõtjaid oli 18 koolist 83 õpilast ja 37 õpetajat. 16 õpetajat­-ansamblisti esinesid ka ise. Üldmeeleolu oli positiivne ja soovitakse traditsiooni jätkumist.

Täname ja tunnustame meie kooli esindanud õpilasi:

8­-käe ansambel: Olga Kreiter, Alissa Podrez, Inna Hallik, Hendrik Ojasaar (õp. Piret Väinmaa). Nemad avanumbrina kütsid Hatšturjani „Mõõkade tantsuga“ publiku kohe ergastatud meeleollu.
Duo Carmen Niinepuu ja vilistlane Marijell Niinepuu (õp. Jelena Elkind), kes esitasid Schuberti Valsi B-duur ja Muusikalise momendi op 94 nr 3.
Esmakordselt julges festivalil esineda ansambel ka meie üldklaveri õpilastest – Kristi Põldma-Johanna Hark (õp. Maie Koldits). Neil õnnestus veatult ja veenvalt mängida Brahmsi „Ungari tants“ nr 4 f moll.

Klaveriansambliselts „Allegro“ on tänulik võimaluse eest teha festivali koostöös Otsa kooliga.

Täname ka Kultuurkapitali toetuse eest.