Ava alamenüü

Trummiõpetuse uued materjalid ja nende rakendamine õppetöös

AEG: SÜGIS 2018

I grupp – 8. september, 13. oktoober

II grupp – 15. september, 20. oktoober

KOHT: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: 12 inimest grupis

Nõuded õpingute alustamiseks: Muusikaline algharidus

Sihtrühm: Muusikakoolide trummikomplekti õpetajatele vanuses 50+ ja huviringide juhendajatele, kellel puudub erialaline tasemeharidus.

Koolitaja: Toomas Rull – G. Otsa nimelise Tallinna muusikakooli väljapaistev trummikomplekti eriala kutseõpetaja.

Koolituse teemad:

  • Trummikomplekti algõppe printsiibi tutvustus
  • Õppematerjalid, abimaterjalid virtuaalruumis
  • Praktiline töö rühmas ja iseseisvalt
  • Iseseisva töö tagasisidestamine

NB! registreerumisega ei ole Te automaatselt koolitusgruppi arvatud. Rohkemate registreerunute puhul on eelistatud kõige paremini koolituse sihtrühmale vastavad soovijad.

Koolitusel osalejatele saadetakse täpsem ajakava.

Kursuse hind: TASUTA

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN