Ava alamenüü

Töö klaverimuusika eri žanritega algõppes

AEG: 3. oktoober 2020, 17. oktoober 2020 ja 31. oktoober 2020

KOHT: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: 10 inimest

Sihtrühm: Huvikoolide klaveriõpetajad vanuses 50+ või erialase tasemehariduseta muusikaõpetajad ja huviringide juhendajad.

Koolitaja: Jelena Elkind – 40 aastane tööstaaž klaverimängu metoodika õpetajana ja pedagoogilise praktika juhendaja Otsakoolis.

Koolituse teemad:

  • XX saj suured pianistid ja nende vaated harjutamisprotsessile. Sissejuhatus klaveripedagoogikasse
  • Töö eri žanritega – polüfooniline muusika, suurvormid, etüüdid ja tehnilised harjutused
  • Ansamblimäng kui algõpetuse põhiosa. Uute noodikogumike tutvustamine
  • Ansamblimäng õpetajatele kui enese vormishoidmise üks olulisi moment

Praktiline töö:

  • Rühmatööna uute noodikogumike tutvustamine
  • Välja valitud palade ettemängimine

Kursuse hind: TASUTA

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN