Ava alamenüü

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos rütmimuusika suunal põhiõppesse

Sisseastumiseksam (iga õpilane saab individuaalse aja, igaühele 5min)

 1. Intervallide kuuldeline eristamine oktaavi piires (v.2 – p. 8)
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
 2. Nootide asukoha tundmine vahemikus suure oktaavi C – II oktaavi a
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
 3. Akordide (pööreteta, rohkem punkte saab pööretega) äratundmine klaviatuuril:
  * kolmkõlad – duur, moll
  * septakordid – 7, maj, m7, poolvähendatud (väike)
  Hindamine: mida kiiremini, seda rohkem punkte, maksimum 10p
  Lisapunkte saad, kui ütled täpse akordimärgi (näit. Dm7/A)
 4. Õpetaja poolt ettemängitud meloodialõigu järgilaulmine (õpilane valib endale sobivad nimetused):
  * numbritega (1,2,3…7) / jo-le-mi…ti / do-re-mi…si / c,d,e… b (h)
  * Täiesti algajad – võite laulda ka näit „la-la-la”, sel juhul antud ülesandes miinimumpunktid (1-3p)
  Hindamine: mida keerukama käigu õigesti järgi laulad, seda rohkem punkte saad, maksimum 10p

NB! Korduma kippuvad küsimused solfedžos (video asub SIIN)