Ava alamenüü

Rütmimuusika solfedžo õpetamise metoodikad

AEG: 26. september 2020, 10. oktoober 2020 ja 11. oktoober 2020

KOHT: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: 15 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Muusikaline algharidus

Sihtrühm: Huvikoolide instrumendi-ja solfedžoõpetajad (vanuses 50 +) või erialase tasemehariduseta muusikaõpetajad ja huviringide juhendajad

Koolitaja: Tõnu Laikre – Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli popp-jazz solfedžoõpetaja.

  • Tutvustus Otsa kooli rütmimuusika solfedžo uuenduslikust õpetamisest viimase 15 aasta jooksul
  • Mitmed vastused küsimustele, kuidas teha solfedžo huvitavaks ja arusaadavamaks tänapäeva lastele ja noortele. Keeruliste teemade lihtsad seletused
  • Meetodid rütmide, intervallide, akordide, järgnevuste, meloodialõikude lihtsaks ja kiireks üleskirjutamiseks
  • Meetodid, kuidas innustada õpilast rütmimuusika solfedžoga tegelema

Praktiline töö:

  • Rütmiharjutuste koostamine
  • Harjutuste üleskirjutamine kuulmise järgi
  • Näidistundis osalemine, selle analüüs

Kursuse hind: TASUTA

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN.