Otsa koolis toimus uue arengukava avalik arutelu

12. oktoobril toimus Otsa koolis saalis avalik arengukava koostamise arutelu, mille raames viidi läbi ka SWOT-analüüs. Toimunud mõttetalgutest võtsid osa nii õpilased kui ka õpetajad ning ühiselt püüti luua arenguplaan, mis kirjeldaks Otsa koolis õppivate ja töötavate inimeste soove ja vajadusi.

Arutelu, mida juhtis Harry Illak, oli avatud ja loominguline, välja joonistus nii ühiseid huvisid kui ka rollipõhiseid vastandumisi. Moodustatud töögrupid pakkusid ühise mõttetegevuse tulemusena välja probleemidele toimivaid lahendusi, mis aitab muuta kooli peatselt valmiva arengukava uueks perioodiks veelgi tõhusamaks ja koolipere vajadusi ja soove arvestavaks.

Töörühmade poolt koostatud materjalide, struktuuriüksuste visioonide, haridusvaldkonna regulatsioonide ja sisehindamisaruande parandusvaldkondade põhjal valmib kooli arengukava aastateks 2017-2020.

Suur aitäh kõigile kaasamõtlejatele!