Ava alamenüü

Leonardo / Erasmus+

 

SA Archimedes Euroopa elukestva õppe programmi (2007-2013) alaprogramm “Leonardo da Vinci” pakkus rahvusvahelise koostöö võimalusi kutsehariduse valdkonnas Eestis alates 1998. aastast. Selles osales  27 Euroopa Liidu liikmesriiki ning Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Türgi ning Horvaatia.

Leonardo programmi raames korraldas G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool 2010. aasta sügisest kuni 2012. aasta kevadeni   sarjas „Kontserdi Ring“ jätkuprojekti Concert Circle 4 ning aastatel 2012-2014 jätkuprojekti Concert Circle 5.

Erasmus+ väike

Alates 2014 on senised koostööprogrammid “Euroopa elukestva õppe programm”, “Euroopa Noored” ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm.

Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.

Võrreldes 2007-2013 väldanud Euroopa eelmise generatsiooni programmidega on rahastust 40% suurendatud ning uue programmiperioodi eelarve on 14,7 miljardit eurot.

Erasmus+ programmis soovitakse tihedamalt siduda haridus-, koolitus- ja noorteprogramme ning poliitilisi lahendusi. Oluline on, et programm vastaks senisest paremini elukestva õppe paradigmale, oleks taotlejate jaoks mõistetavam, kasutajasõbralikum ning paindlikum.
Formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise koondamine ühe programmi alla peaks looma sünergiat ja soodustama hariduse, koolituse ja noorsootöö eri valdkondade vahelist koostööd.

Programmi ülesehitus ei järgi varasemat valdkondlikku jaotust, vaid hariduse ja koolituse valdkonnas täidetakse programmi eesmärke järgmiste meetmetega:

a) Õpiränne (Key Action 1)
b) Strateegiline koostöö  (Key Action 2)
c) Poliitikate kujundamine (Key Action 3)