Ava alamenüü

Musicworks ja Musicreates

Musicworks ja Musicreates

Koostöös Kajaani ja Kokkola konservatooriumidga ning Glasgow (Šotimaa) ja Derry (Iirimaa) muusikaõppeasutustega toimus aastatel 2013-2015 projekt  Musicworks, mis sisaldas endas vähemalt 12 välislähetust õpetajatele ja õpilastele. Selle käigus said noored muusikud võimaluse mängida ansamblis mitme eri maa muusikuga, arendades nii oma pillimänguoskust kui ka suhtlemisoskust rahvusvahelises keskkonnas. Kontserdid toimusid Tallinnas, Glasgows, Kajaanis ja Kokkolas. Huvitavalt kirju oli ka stiilide palett. Ansamblite muusikas oli kuulda popi, roki, jazzi ja folgimõjusid.

Samade partneritega algas hiljem uus projekt Musicreates, mille käigus katsetasime võimalust kirjutada kollektiivselt uut muusikat kasutades moodsat tehnikat ja veebipõhiseid suhtluskanaleid.

Taas moodustati ansamblid eri maade muusikutest, kes suhtlesid omavahel veebi kaudu ning kirjutasid koos muusikat. Kohtumistel anti muusikale viimane lihv, mille järel toimus ka kontsert ning salvestus.

Koostööprojekt kuulub Erasmus+ programmi, mille rahastaja on SA Archimedes.