Novembris toimus viitevaba heli ja video ülekandetehnoloogia LoLa (low latency) katsetus Otsa koolis.

6. novembril  2019 toimus Otsa kooli praktikakoori, Elleri kooli kammerkoori ja Tallinna Muusikakeskkooli noortekoori vahel LoLa (low latency) videosilla katsetus. Meie kooli dirigentideks olid kooridirigeerimise osakonna õpilased Ragne Rüütelmaa ja Ingrid Orumaa.

Viitevaba heli ja video ülekandetehnoloogia LoLa (low latency) on tehnoloogia, mis võimaldab õpilastel osaleda reaalajas proovides, loengutes ning tippõppejõudude ja -artistide meistriklassides mistahes maailma paigas. Kokkuvõttes oli süsteemi katsetus edukas, sest andis olulist infot sellest, kuidas ülekannete kvaliteeti parandada. LoLa on Triestes asuva Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini ja Italian Research and Academic Networki arendatav viibevaba videoedastuse tarkvara. Nimi tuleneb sõnadest low latency.

Lisaks tarkvarale nõuab süsteemi kasutamine ka spetsiifilistele nõuetele vastavat raudvara (nii arvutit, kaamerat, videokaarti, helitehnikat, projektsiooniseadmeid jm). Komponentide valiku kriteeriumiks on kiirus. Möödapääsmatuks eelduseks on väga korraliku internetiühenduse olemasolu mõlemal osapoolel.

Lisaks LoLa komplektidele on “Videosillad muusikaõppes” projekti raames soetatud ka lihtsama tehnika ja Zoom tarkvara komplektid, mis võimaldavad ülekannete korraldamist ka napimates tingimustes, kuigi alati mitte nii viibevabalt ja kvaliteetselt kui LoLa süsteemi kasutades.

Projektiga “Videosillad muusikaõppes” (2014 – 2020) tuuakse Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli, Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Muusikakeskkooli õpilasteni parimad praktikad üle maailma videosildade kaudu. Videosild võimaldab füüsiliselt erinevates kohtades viibivatel muusikutel muuhulgas koosmusitseerimist tasemel, nagu muusikud viibiksid samas ruumis. Perspektiivsed rakendusvaldkonnad on kontsertide, meistriklasside, töötubade, seminaride läbiviimine; ka üldharidusainete (eelkõige humanitaaria valdkond) tundide läbiviimine kolme kooli koostöös.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest meetmest „ Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (Klass+)“. Projekti viiakse ellu perioodil september 2018 – detsember 2021. Kogumaksumus on 129 000 eurot.