Ava alamenüü

Nordplus projekt “Music unites us”

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi NORDPLUS eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel.

Otsa kool osaleb partnerkoolina Nordplus Juuniori programmi poolt rahastatud projektis „Music unites us”.

Projekti “Music unites us” koordineerib Soome Sastamala Musiikiopisto. Partnerkoolid on Leedu Neringa Kunstide Kool (Klaipeda maakonnas looduskaunil Neringa poolsaarel) ja Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool.

Projekti eesmärk on propageerida, tutvustada ja levitada Eesti, Soome ja Leedu kaasaegset muusikat ning tugevdada kultuurilist koostööd projektis osalevate partnerkoolide vahel. Ühtlasi on eesmärgiks julgustada interpreteerima ja ka looma uut muusikat. Koostöö põhineb partnerinstitutsioonide ühistel haridusvajadustel.

Projekti raames toimub õpetajate õpiränne. Projektis osalevad kolm õpetajat igast riigist kolmel õpirändel Eestisse, Soome ja Leetu.

Kolme päeva jooksul korraldatakse seminare, loomingulisi workshope, valmistatakse ette kaasaegse muusika programm (nii õpilaste kui õpetajate osalusel, olenevalt repertuaarist), esitatakse ja salvestatakse. Projektis osalemise kaudu töötavad õpetajad välja innovatiivsed õppematerjalid (metoodilised soovitused ja tegevuste kirjeldused), mida on võimalik rakendada oma pedagoogilises töös. Võimalik on vahetada kogemusi, tutvuda uue repertuaariga, samuti haridussüsteemi erisustega ja erialaste pedagoogiliste meetoditega. Projekti kaasatakse vastuvõtva kooli õpilased.

Projekti raames tasutakse osalejate transpordi-, elamis- ja kindlustuskulud.

 

Õppeaastaks 2018/2019 projekti raames planeeritud tegevuste ajakava:

Aeg Koht Osalejad Õpirände kestus*
Nov 2018 Otsakool, Tallinn 3 õpetajat Soomest ja 3 Leedust 3 päeva
Märts 2019 Sastamala, Soome 3 õpetajat 3 päeva
Mai 2019 Neringa, Leedu 3 õpetajat 3 päeva

 

* igale õpirändele lisandub 2 transpordipäeva

Täpsed kuupäevad ajakavas selguvad õppeaasta alguseks.