Ava alamenüü

Mängutehnika arendamine klassikalises kitarrimängus

AEG: 10. oktoober 2020, 11. oktoober 2020 ja 31. oktoober 2020

KOHT: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: 10 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Muusikaline algharidus

Sihtrühm: Muusikakoolide ja huvikoolide kitarriõpetajad (vanuses 50 +) või erialase tasemehariduseta muusikaõpetajad ja huviringide juhendajad

Koolitaja: Kirill Ogorodnikov on eesti uuema põlvkonna interpreet, kes esitab nii soolo- kui kammermuusikat. Aktiivse kontserttegevuse kõrval töötab ta ka kitarriõpetajana VHK Muusikakoolis, Otsa-koolis. Lõpetanud nii Heiki Mätliku kitarriklassi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias kui ka prof Gerhard Reichenbachi kitarriklassi mainekas Kölni Muusikakõrgkoolis ning täiendanud end mitmete hinnatud kitarriprofessorite juures.

  • Kitarritehnika olulised aspektid
  • Metoodikaraamatute tutvustus
  • Kitarrimängu ergonoomika; kitarristi küüned
  • Oluliste tehnika liikide arendamise meetodid

Praktiline töö:

  • Kitarri ergonoomika praktilised harjutused
  • Kitarriküünte kuju ja hooldus
  • Tehnikaharjutuste praktilised ülesanded

Eelregistreeruda koolitusele saab kirjutades aadressile ksenija.grabova@otsakool.edu.ee

NB! Registreerumisega ei ole te automaatselt koolitusgruppi arvatud. Rohkemate registreerunute puhul on eelistatud kõige paremini koolituse sihtrühmale vastavad soovijad.

Koolitusel osalejatele saadetakse täpsem ajakava.

Kursuse hind: TASUTA

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN: