Lahkus endine õpetaja Märt Ratassepp

IN MEMORIAM

Märt Ratassepp
11. XI 1960 – 08. III 2018

Märt Ratassepp töötas meie koolis muusikateoreetiliste ainete õpetajana ja aastatel 1988-1990 oli ka direktori asetäitja õppealal. Koolis töötatud aastatel aitas ta läbi viia Uno Naissoo nim. loomingukonkursse.

Märt Ratassepp lõpetas 1983. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi kompositsioonierialal Jaan Räätsa klassi.
Tegutses koorijuhi ja õpetajana ning on loonud laule erinevatele kooriliikidele. Aastast 1990 töötas Märt Ratassepp muusikaõpetaja ja koorijuhina Helsingis. Veel jaanuaris 2018 juhatas ta Eesti sõjamuuseumis sõpruskontserti “Soome-Eesti 200”.