Ava alamenüü

Klassikalise laulukooli ABC

AEG: 7. november 2020, 21. november 2020 ja 5. detsember 2020

KOHT: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: 10 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Muusikaline algharidus

Sihtrühm: Muusikakoolide ja huvikoolide lauluõpetajad (vanuses 50 +) või erialase tasemehariduseta muusikaõpetajad ja huviringide juhendajad

Koolitaja: Kädy Plaas-Kala on pälvinud tunnustust nii kontserdi- kui ka ooperilaval. Hinnatud solistina esineb ta vokaalsümfoonilistes suurvormides ning teeb koostööd mitmete interpreetide ja ansamblitega.

  • Hingamistehnika laulmisel
  • Vokaalide moodustamine laulmiselt, selle erinevus võrreldes igapäevakõnega
  • Artikulatsioonivahendite kasutamine laulmisel
  • Erinevad hääleregistrid ning nende sujuv kasutamine laulmisel
  • Häälehügieen, kuidas hoida häält. Häält kahjustavad tegurid
  • Kuidas tegeleda lavanärviga

Praktiline töö:

  • Harjutused igapäevaseks hääle arendamiseks
  • Näidistunni analüüs

Eelregistreeruda koolitusele saab kirjutades aadressile ksenija.grabova@otsakool.edu.ee

NB! Registreerumisega ei ole te automaatselt koolitusgruppi arvatud. Rohkemate registreerunute puhul on eelistatud kõige paremini koolituse sihtrühmale vastavad soovijad.

Koolitusel osalejatele saadetakse täpsem ajakava.

Kursuse hind: TASUTA

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN: