Ava alamenüü

Solfedžo õpetamise uued võimalused

AEG: 19.-20. oktoober või 16.-17. november 2018

KOHT: G. Otsa nim. Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: 16 inimest, kokku 2 gruppi

Nõuded õpingute alustamiseks: Nõuded õppe alustamiseks puuduvad
Sihtrühm: Huvikoolide solfedžoõpetajad vanuses 50 +, aegunud oskuste või erialase
tasemehariduseta muusikaõpetajad ja huviringide juhendajad

Koolitajad:
• Kaie Kant – kutseõpetaja metoodik, muusikateooria osakonna juhataja
• Andres Lemba – vanemkutseõpetaja, muusikateooria õpetaja, helilooja
• Tarmo Johannes – kutseõpetaja, flöödiõpetaja, ansamblite Resonabilis ja U liige
• Lembi Mets – kutseõpetaja metoodik, tšelloõpetaja

Koolituse teemad:
1. Orkestripillide kasutamine solfedžo tunnis
2. Helifailidena loodud õppematerjali praktikum/ grupitöö
3. Noodigraafika Sibeliuse programmis
4. Intervallid tempereeritud ja naturaalhäälestuses
5. Praktiline solfedžo pilliõppes
6. Kursuse kodutöö- olemasoleva materjali (heli-ja noodifailid) analüüsimine ja
koolitajapoolne tagasisidestamine

Kursuse hind: TASUTA.

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse
edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN