Klaveriõpilased olid edukad konkursil “EESTI KÕLA IX”

Tallinna Muusikakeskkool korraldas 26.11. – 29.11. 2020 vabariikliku noorte pianistide konkursi “Eesti kõla IX”.

Meie kooli klaveriõpilased olid edukad üle-eestilisel konkursil.
Seekord toimus konkurss seoses viiruseajaga virtuaalselt ja videotega. Sellegipoolest oli osavõtt konkursist väga arvukas.

VI vanuserühm
II preemia – Marta Pärn (õp Kadri-Ann Sumera)
Diplom – Birgit Gross (õp Inga Arro) ja Kadri Kuks (õp Ia Remmel)

Palju õnne konkursantidele ja nende õpetajatele Kadri-Ann Sumerale, Inga Arrole ja Ia Remmelile! Palju tänu Rene Keldole, kes tegi õpilastest kõrgetasemelised videosalvestused!

“Eesti kõla IX”
Konkursile on oodatud klaveriõpilased kõikjalt Eestist vanuses kuni 19 a. Konkurss toimub ühes voorus, kuues vanuserühmas ja kahes kategoorias. Repertuaari sisulise dominandi moodustab eesti heliloojate klaverimuusika. Selle kõrval väärtustab konkursi kava klassikalise stiili suurvormi ja Beethoveni loomingut.
Konkursi žürii:
Toomas Vana (Eesti, Saksamaa)
Kari Tikkala (Soome)
Rudolfs Vanks (Läti)

Eesti kõla IX tulemused