Käivitub uus, põhiõppest eraldiseisvev programm OTSAKOOL+

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool käivitab uue, põhiõppest eraldiseisva programmi OTSAKOOL+, mille eesmärk on pakkuda noortele ja täiskasvanutele võimalust ennast täiendada praktilise pilli- ja koosmängu alal.

Juhendajateks on kooli tunnustatud pedagoogid ja tegevmuusikud: Toomas Rull, Raul Vaigla, Toivo Unt, Siim Aimla, Taavi Paomets, Tarmo Johannes, Mai Rosenroth-Unt.

Otsakool+ keskseks õppevormiks on koosmäng – erinevate suurustega ansamblid ja orkestrid saavad juhendatud nii klassikalise kui rütmimuusika suunalt. Lisaks ansamblitundidele on võimalik valida ka „noppeaineid“, mis toetavad muusikuid nende kujunemisel. Sellist individuaalset arengut soodustab eriala pilli, mänedžmenti, solfedžo või harmoonia valitav õpe. Soovi korral saab õppida ka individuaalselt koostatud programmi alusel, mis ei eelda ansambliga liitumist (kokkuleppel õpetajaga).

Programmis osalemise tasu moodustub koostatud õppeplaani alusel, ansambliõppega liitumisel kujuneb selleks 100 eurot kuus, mis sisaldab kalendrikuus 4 akadeemilist tundi.

REGISTREERU JUBA TÄNA!

OTSAKOOL+ Facebookis