Ava alamenüü

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos alates 2020 eelõppele (klassika suund)

  • Helistikud 1-2 võtmemärki (loomulik mažoor, loomulik, harmooniline ja meloodiline minoor)
  • Intervallid: suured, väikesed ja puhtad (määramine, ehitamine, laulmine)
  • Akordid: põhikolmkõlad (I, IV, V) pööretega, mažoor- ja minoorkolmkõla pööretega antud noodist ↑↓

I Kirjalik: muusikalise kuulmise test

  • Intervallide määramine ja ehitamine
  • Akordide määramine ja ehitamine
  • Astmediktaat (numbritega)
  • 2 erineva raskusega diktaati

Näidis: 

VAATA SIIT:

NÄIDISTESTI VASTUSED:

Näidistesti helifailid leiad SIIT:

II Suuline: akordide, intervallide ja helistike laulmine. Harjutuste laulmine.

Näidis: