Vastuvõtukatsed

VASTUVÕTUKATSED PÕHI- JA EELÕPPESSE TOIMUVAD 26.06.-27.06.2020

VAATA VASTUVÕTUKATSETE AJAKAVA SIIT:

PÕHI- JA EELÕPE  

Vastuvõtukatsed:

 • Solfedžo eksam 26.06.2020
 • Eriala eksam 27.06.2020
 • Täiendav vastuvõtueksam klaverimängus (sooritavad ainult kooridirigeerimise (v. a eelõpe), muusikateoreetiku ja kompositsiooni erialadele kandideerijad)
 • Eesti keele test 27.06 kell 14.00 – sooritavad kõik vene õppekeelega koolis hariduse omandanud kandidaadid

JÄTKUÕPE

Pilliõppe juhendaja
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

 • I osa – kahe erineva karakteriga teose esitamine oma erialapillil (keelpillide, klahvpillide, akordioni erialal üks teos valikus polüfooniline).
 • II osa – motivatsioonivestlus kandidaadiga.

Motivatsioonivestlus toimub kõikide kandidaatidega, aga Otsa kooli samal aastal lõpetanutel ei ole vaja uuesti teost esitada.

Rütmimuusik: Muusikaproduktsioon 
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

 • I osa – kirjalik (CV, motivatsioonikiri, salvestatud demo: omalooming, mis peab sisaldama rütm, bass, harmoonia, meloodia; min pikkus 1 min) saata hiljemalt …. juuniks 2020 e-postile produktsioon@otsakool.edu.ee
 • II osa – musikaalsustest ….juuni 2020.
  • Erinevate instrumentide ja tämbrite eristamine kuulmise järgi.
  • Rütmika- erinevate ettemängitud rütmifaktuuride imiteerimine.
  • Soovi korral ühe muusika pala esitamine vabalt valitud instrumendil või lauldes.
 • III osa – vestlus ….juuni 2020.
  Vestluse alusel hinnatakse sisseastuja muusikaproduktsiooni alaseid teadmisi ja oskusi ning huvi ja motivatsiooni muusikaproduktsiooni õppimiseks.

Rütmimuusik: Ansambli juhendaja
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

 • Solfedzo: muusikateooria test … 
 • Eriala: 2 muusika pala esitamine vabalt valitud instrumendil või lauldes.
 • Vestlus. Vestluse alusel hinnatakse sisseastuja muusikaalaseid teadmisi ja oskusi ning huvi ja motivatsiooni ansambli juhendaja eriala õppimiseks. Eriala ja vestlus toimuvad … 

Muusikaettevõtluse spetsialist
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

 • I osa – saata hiljemalt …. juuniks 2020 e-postile ettevotlus@otsakool.edu.ee
  • CV, kus on välja toodud asjakohased õpingud ja kogemused
  • motivatsioonikiri selgitusega, miks soovid õppima asuda antud õppekava
 • II osa – vestlus … .juuni, kuhu kutsutakse valitud kandidaadid.

HINDAMINE

 • Vastuvõtukatseid hindavad vastavate osakondade õpetajatest moodustatud erialakomisjonid.
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste ja erialakomisjoni ettepanekute alusel.
 • Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialaeksami tulemused.

ÜLDINFO
Katsetele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!
Õpilaskandidaadid, kes sooritasid vastuvõtukatsed, kuid ei pääsenud konkursi tõttu soovitud erialale, võivad vabade kohtade olemasolul konkureerida teistele erialadele, sooritades täiendava eksami.

Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada õppeinfosüsteemist.

Sisseastumise dokumente saab esitada kuni 25.06.2020.

Esita elektrooniline sisseastumisavaldus SIIN.

Konsultatsioonid sisseastujatele toimuvad 16.05.2020 ja 25.06.2020

Kontaktisik: vastuvõtukomisjoni aseesimees Katrin Naan, tel 503 0415