Vastuvõtukatsed

PÕHI- JA EELÕPPESSE TOIMUVAD katsed 28.06.-29.06.2021

PÕHI- JA EELÕPE  

 • Eriala eksam 29.juuni: Täpsem info õppekava vastuvõtunõuded
 • Solfedžo eksam 28.juuni: Vaata õppekava vastuvõtunõuded
 • Täiendav vastuvõtueksam klaverimängus (sooritavad ainult kooridirigeerimise (va eelõpe), muusikateoreetiku ja kompositsiooni erialadele kandideerijad)
 • Eesti keele test 29.juuni – sooritavad kõik vene õppekeelega koolis hariduse omandanud kandidaadid

 

JÄTKUÕPE

Tutvu infoga õppekava vastuvõtunõuded

Koorijuht
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

 • I osa – lisada lingid sisseastumisavalduse juurde
  • CV, kus on välja toodud vaid asjakohased õpingud ja kogemused
  • motivatsioonikiri näitamaks sisseastuja huvi ja põhjuseid, miks soovid õppima asuda koorijuhi eriala
 • II osa – motivatsioonivestlus kandidaadiga

Pilliõppe juhendaja
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

 • I osa – kahe erineva karakteriga teose esitamine oma erialapillil (keelpillide, klahvpillide, akordioni erialal üks teos valikus polüfooniline)
 • II osa – motivatsioonikiri selgitusega, miks soovid õppida antud eriala. Lisada lingid sisseastumisavalduse juurde.
 • III osa – vestlus kandidaadiga

Rütmimuusik: Muusikaproduktsioon 
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

 • I osa – kirjalik (CV, motivatsioonikiri, salvestatud demo: omalooming, mis peab sisaldama rütm, bass, harmoonia, meloodia; min pikkus 1 min) saata e-postile produktsioon@otsakool.edu.ee
 • II osa – musikaalsustest  ja vestlus valitud kandidaatidega
 • Musikaalsustest
  • Erinevate instrumentide ja tämbrite eristamine kuulmise järgi
  • Rütmika- erinevate ettemängitud rütmifaktuuride imiteerimine
  • Soovi korral ühe muusika pala esitamine vabalt valitud instrumendil või lauldes
 • Vestluse alusel hinnatakse sisseastuja muusikaproduktsiooni alaseid teadmisi ja oskusi ning huvi ja motivatsiooni muusikaproduktsiooni õppimiseks.

Rütmimuusik: Ansambli juhendaja
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

 • Solfedžo eksam: vastavalt rütmimuusika põhiõppe solfedžo eksami tingimustel. Vaata õppekava vastuvõtunõuded
 • Eriala: Kahe muusika pala esitus vabalt valitud instrumendil või lauldes.
 • Vestlus: hinnatakse sisseastuja muusikaalaseid teadmisi ja oskusi ning motivatsiooni ansambli juhendaja eriala õppimiseks.  

Muusikaettevõtluse spetsialist
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

 • I osa – saata e-postile ettevotlus@otsakool.edu.ee
  • CV, kus on välja toodud asjakohased õpingud ja kogemused
  • motivatsioonikiri selgitusega, miks soovid õppima asuda antud õppekava
  • haridust tõendav dokument
 • II osa – vestlus, kuhu kutsutakse valitud kandidaadid.

——————————————————————————————————————————————————————-

HINDAMINE

 • Vastuvõtukatseid hindavad eksamikomisjonid.
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste ja eriala eksamikomisjoni ettepanekute alusel.
 • Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialaeksami tulemused.

ÜLDINFO
Katsetele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!
Kandidaadid, kes sooritasid vastuvõtukatsed, kuid ei pääsenud konkursi tõttu soovitud erialale, võivad vabade kohtade olemasolul konkureerida teistele erialadele, sooritades täiendava eksami.

Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada SAIS’st

Sisseastumise avalduse ja dokumente esitamine lõpeb 25.06.2021 kell 17.00.