Vastuvõtukatsed

Vastuvõtuinfo 2022 on täiendamisel.

 

PÕHI- JA EELÕPE  

 • Solfedžo eksam rütmimuusika suunal 28.04.2022 Vaata vastuvõtunõudeid
 • Solfedžo eksam klassikalise muusika suunal 29.04.2022
 • Eriala eksamid 30.04.2022  Õppekavade vastuvõtunõuete kohta saad täpsemat infot, valides lehel “Vastuvõtunõuded” vasakult menüüst vastava õppekava.
 • Täiendav vastuvõtueksam klaverimängus (sooritavad ainult kooridirigeerimise (va eelõpe), muusikateoreetiku ja kompositsiooni erialadele kandideerijad)
 • Eesti keele test  sooritavad kõik kandidaadid, kes pole haridust omandanud eesti õppekeelega koolis
  • Rütmimuusika suunal 28.04.2022
  • Klassikalise muusika suunal 29.04.22

JÄTKUÕPE

Tutvu infoga õppekava vastuvõtunõuded

Koorijuht
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

 • I osa – lisada link sisseastumisavalduse juurde (tähtaeg 25.04.2022):
  • CV, kus on välja toodud vaid asjakohased õpingud ja kogemused
  • motivatsioonikiri näitamaks sisseastuja huvi ja põhjuseid, miks soovid õppima asuda koorijuhi eriala
  • kandidaadi poolt läbiviidud kooriproovi salvestus (vähemalt 30 min. salvestus, mis koosneb lahtilaulmisest ja kooriteose õpetamisest)
 • II osa – motivatsioonivestlus kandidaadiga, vajadusel ka erialaliste oskuste kontroll
  • Vestlus toimub 30.04.2022 G.Otsa nim Tallinna Muusikakoolis või Zoomis

Pilliõppe juhendaja
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

 • I osa – videosalvestada kahe erineva karakteriga teose esitamine oma erialapillil (keelpillide, klahvpillide, akordioni erialal üks teos valikus polüfooniline)
 • II osa – motivatsioonikiri selgitusega, miks soovid õppida antud eriala. Lisada lingid sisseastumisavalduse juurde.
  • I ja II osa tähtaeg 15.04.2022
 • III osa – vestlus kandidaadiga
  • Vestlus toimub 26.04.2022 Zoomis

Rütmimuusik: Muusikaproduktsioon 
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

 • I osa – kirjalik (CV, motivatsioonikiri, salvestatud demo: omalooming, mis peab sisaldama rütm, bass, harmoonia, meloodia; min pikkus 1 min)
  • Tähtaeg 18.04.2022
 • II osa – lisaülesanne, musikaalsustest  ja vestlus valitud kandidaatidega
 • Lisaülesanne antakse valitud kandiaatidele 22.04. ning selle esitamise tähtaeg on 26.04. kl 12:00.
 • Musikaalsustest
  • Erinevate instrumentide ja tämbrite eristamine kuulmise järgi
  • Rütmika- erinevate ettemängitud rütmifaktuuride imiteerimine
  • Soovi korral ühe muusika pala esitamine vabalt valitud instrumendil või lauldes
 • Vestluse alusel hinnatakse sisseastuja muusikaproduktsiooni alaseid teadmisi ja oskusi ning huvi ja motivatsiooni muusikaproduktsiooni õppimiseks.
  • Vestlus toimub 6.05.2022 Zoomis.

Rütmimuusik: Ansambli juhendaja
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

 • Eriala:   Videosalvestada oma kahe muusika pala esitus vabalt valitud instrumendil või lauldes, lisada link sisseastumisavalduse juurde.
  • Tähtaeg 26.04.2022
 • Solfedžo eksam: vastavalt rütmimuusika põhiõppe solfedžo eksami tingimustel. –  28.04.2022 Vaata solfedžo vastuvõtunõudeid.
 • Vestlus: hinnatakse sisseastuja muusikaalaseid teadmisi ja oskusi ning motivatsiooni ansambli juhendaja eriala õppimiseks.  Vestlus toimub 6.05.2022 Zoomis.

Muusikaettevõtluse spetsialist
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:

 • I osa –
  • CV, kus on välja toodud asjakohased õpingud ja kogemused
  • motivatsioonikiri selgitusega, miks soovid õppima asuda antud õppekava
 • II osa – vestlus, kuhu kutsutakse valitud kandidaadid.

——————————————————————————————————————————————————————

HINDAMINE

 • Vastuvõtukatseid hindavad eksamikomisjonid.
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste ja eriala eksamikomisjoni ettepanekute alusel.
 • Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialaeksami tulemused.

ÜLDINFO

Katsetele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!
Kandidaadid, kes sooritasid vastuvõtukatsed, kuid ei pääsenud konkursi tõttu soovitud erialale, võivad vabade kohtade olemasolul konkureerida teistele erialadele, sooritades täiendava eksami.

Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada vastuvõtukeskkonna kaudu.

Sisseastumise avalduse ja dokumente esitamine põhi- ja eelõppesse lõpeb

Jätkuõppe õppekavade osas palun vaata täpsemat infot vastava õppekava vastuvõtunõuetest.

Küsimuste korral palun pöörduda vastuvott@otsakool.edu.ee