Plokkflööt ja barokkflööt

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2020

Eriala eksamiks on vaja saata:

 1. Videosalvestus oma mängust. Kavas vähemalt kaks erineva iseloomuga teost (erinevatelt heliloojatelt, võimalusel ka erinevast ajastust/erinevalt maalt) kogupikkusega vähemalt 8 minutit.
 2. Enda videotutvustus või motivatsioonikiri, kus räägid/kirjutad järgmistel teemadel:
  • Sinu nimi, millises muusikakoolis ja kui kaua oled oma pilli õppinud?
  • Kas soovid tulla Otsa-kooli eelõppesse või põhiõppesse?
  • Põhiõppe korral – kavatsed Otsa-koolis õppida gümnaasiumi aineid?
  • Miks soovid Otsa-kooli õppima tulla?
  • Kirjeldad oma erialaga seotud tulevikuplaane.

NÕUDED VIDEOSALVESTUSELE:

 • Filmides palume valida rakurss, millel on pilli ja käte asend selgelt näha.
 • Teosed ja enda tutvustus võivad olla salvestatud eraldi videotena.

Videosalvestuse ja enda tutvustuse lingid palun lisa sisseastumisavalduse juurde.

Sisseastumisvideode ja dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 25.06 kell 10.00

(dokumente esitatakse kooli siseveebis).

Lisainfo:
Reet Sukk
reet.sukk@otsakool.edu.ee

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele 2020