Plokkflööt ja barokkflööt

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2021

Eriala eksamiks on vaja saata:

 1. Videosalvestus oma mängust. Kavas vähemalt kaks erineva iseloomuga teost (erinevatelt heliloojatelt, võimalusel ka erinevast ajastust/erinevalt maalt) kogupikkusega vähemalt 8 minutit.
 2. Enda videotutvustus või motivatsioonikiri, kus räägid/kirjutad järgmistel teemadel:
  • Sinu nimi, millises muusikakoolis ja kui kaua oled oma pilli õppinud?
  • Kas soovid tulla Otsa-kooli eelõppesse või põhiõppesse?
  • Põhiõppe korral – kavatsed Otsa-koolis õppida gümnaasiumi aineid?
  • Miks soovid Otsa-kooli õppima tulla?
  • Kirjeldad oma erialaga seotud tulevikuplaane.

NÕUDED VIDEOSALVESTUSELE:

 • Filmides palume valida rakurss, millel on pilli ja käte asend selgelt näha.
 • Teosed ja enda tutvustus võivad olla salvestatud eraldi videotena.

Barokkflöödi erialale võtame vastu ka flöödimängijaid, kellel ei ole eelnevat barokkflöödi mängimise kogemust. Sel juhul tuleb samuti esitada oma pillil kaks erineva karakteriga pala, millest vähemalt üks peaks olema 18. sajandi heliloojalt.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele

Lisainfo:
Reet Sukk
reet.sukk@otsakool.edu.ee