Plokkflööt ja barokkflööt

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2021

Eriala eksamiks on vaja saata:

 1. Videosalvestus oma mängust. Kavas vähemalt kaks erineva iseloomuga teost (erinevatelt heliloojatelt, võimalusel ka erinevast ajastust/erinevalt maalt) kogupikkusega vähemalt 8 minutit.
 2. Enda videotutvustus või motivatsioonikiri, kus räägid/kirjutad järgmistel teemadel:
  • Sinu nimi, millises muusikakoolis ja kui kaua oled oma pilli õppinud?
  • Kas soovid tulla Otsa-kooli eelõppesse või põhiõppesse?
  • Põhiõppe korral – kavatsed Otsa-koolis õppida gümnaasiumi aineid?
  • Miks soovid Otsa-kooli õppima tulla?
  • Kirjeldad oma erialaga seotud tulevikuplaane.

NÕUDED VIDEOSALVESTUSELE:

 • Filmides palume valida rakurss, millel on pilli ja käte asend selgelt näha.
 • Teosed ja enda tutvustus võivad olla salvestatud eraldi videotena.

Barokkflöödi erialale võtame vastu ka flöödimängijaid, kellel ei ole eelnevat barokkflöödi mängimise kogemust. Sel juhul tuleb samuti esitada oma pillil kaks erineva karakteriga pala, millest vähemalt üks peaks olema 18. sajandi heliloojalt.

—-

Eksamil hinnatakse sisseastuja muusikalist kuulmist, tehnilist taset, pillitooni kvaliteeti, intonatsiooni (teatud pillidel), rütmitunnet, musikaalsust, lavalist olekut.

 HINDAMINE

 • Vastuvõtueksamit hindab vastava eriala õpetajatest moodustatud erialakomisjon
 • Hinnatakse kümnepallisüsteemis
 • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste alusel
 • Eel- ja põhiõppe õpilaskandidaatidest moodustuvad eraldi pingeread
 • Igale erialale vastuvõetavate õpilaste arv selgub peale kooli kõikide erialade sisseastumiskatseid (sõltub riiklikust koolitustellimusest ja kogu kooli sisseastumiskatsete tulemusest)
 • Vastuvõtukomisjoni otsuse saab iga kandidaat teada SAISist alates 5. juulist 2021
 • Eksamikomisjoni otsus on lõplik.

 

Lisainfo:
Reet Sukk
reet.sukk@otsakool.edu.ee