Muusikateooria

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2021

 1. Kirjalikult on nõutav essee (2 – 3 lk).
  Teemad saadetakse eksamieelsel päeval kell 12. Esseed ootame eksamipäeva hommikul kell 9.00.
 2. Kuulamistest, kus salvestuste põhjal tuleb määrata teose autor või ajastu, žanr ja esituskoosseis.
  Kuulamistest toimub Zoom´i keskkonnas koos kompositsiooni eriala sisseastujatega.
 3. Suulisel eksamil kontrollitakse algteadmisi muusikaajaloost.
  1. sisseastuja oskab iseloomustada järgmisi stiile:
   renessanss, barokk, klassitsism, romantism ja teab nimetada XX sajandi tuntumaid heliloojaid.
  2. teab olulisi žanre:
   fuuga, ooper, oratoorium, sümfoonia, sonaat, kvartett, kontsert.
  3. tunneb tähtsamaid eesti heliloojaid, olulisi eesti nüüdismuusika festivale, muusikakollektiive ja interpreete (tuntud dirigendid, pianistid, ansamblid jne).
   Vestlus üldkultuurilise silmaringi selgitamiseks toimub Zoom´i keskkonnas.
 4. Klaverikatse toimub sel aastal videosalvestusena, kus tuleb esitada kaks teost, millest üks on soovitavalt polüfooniline.* Kava esitatakse peast. Videosalvestus lisada lingina sisseastumisankeedi juurde SAISis.

*) Kui eelnevalt õpitud eriala ei sisaldanud üldklaveriõpinguid või pole õpilane õppinud klaverit mõnel muul põhjusel, on lubatud klaveri asemel sooritada katse teisel pillil (kitarr, kromaatiline kannel, akordion, harf, klavessiin, orel, häälestatavad löökpillid (marimba, vibrafon). Nõuded repertuaarile on samad, mis klaverikatsel.

Lisainfo:
Tatjana Kozlova-Johannes
tatjana.kozlova-johannes@otsakool.edu.ee

 

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele