Muusikateooria

Vastuvõtueksami nõuded erialas

Muusikateooria eriala eksam toimub kahes osas.

I Eriala eksam:

 1. kirjalikul eksamil kirjutatakse muusikaline kirjand (2-3 lk)
 2. suulisel eksamil kontrollitakse algteadmisi muusikaajaloost muusikakooli programmi tasemel.
  Sisseastujal tuleb iseloomustada:
  a) stiile: barokk, klassitsism, romantism
  b) žanre: fuuga, oratoorium, sümfoonia, sonaat, kvartett, kontsert

Õpilaskandidaadiga toimub vestlus üldkultuurilise silmaringi selgitamiseks.

II Klaveri eksamil tuleb esitada:

 1. polüfooniline teos
 2. suurvormi osa
 3. pala või etüüd
 4. heliredelid kuni 2 märgini

Kava esitatakse peast. Kontrollitakse noodilugemise oskust.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele alates 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele alates 2020