Klaverite hooldusmeister

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2020

Klaverite hooldusmeistril peab olema hea muusikaline kuulmine, käelise tegevuse oskused, vaimne ja sotsiaalne küpsus ning vanus vähemalt 18 eluaastat. Soovitav on eelnev muusikaline baasharidus ja läbitud teetanuse profülaktika.

2020/2021 õ.a tuleb sisseastumiseks sooritada

  • test solfedžos
  • kandidaadiga toimub vestlus Zoom keskkonnas tema isikuomaduste ning kutsesobivuse väljaselgitamiseks.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos 2020

 

Vastuvõtueksami nõuded erialas 2019

Klaverite hooldusmeistril peab olema hea muusikaline kuulmine, käelise tegevuse oskused, vaimne ja sotsiaalne küpsus ning vanus vähemalt 18 eluaastat. Soovitavalt eelnev muusikaline baasharidus ja läbitud teetanuse profülaktika.

Toimub praktiline kutsesobivuse test ja vestlus õpilaskandidaadiga tema isikuomaduste väljaselgitamiseks.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos