Klaverite hooldusmeister

Vastuvõtueksami nõuded erialas

Klaverite hooldusmeistril peab olema hea muusikaline kuulmine, käelise tegevuse oskused, vaimne ja sotsiaalne küpsus ning vanus vähemalt 18 eluaastat. Soovitavalt eelnev muusikaline baasharidus ja läbitud teetanuse profülaktika.

Toimub praktiline kutsesobivuse test ja vestlus õpilaskandidaadiga tema isikuomaduste väljaselgitamiseks.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos alates 2020