Välisprojektid

Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020 Erasmus+  on märksõna, mis ilmselt pikemalt tutvustamist ei vaja. Juba aastakümneid on avanud Erasmus+ olenemata vanusest ja tegevusalast uksi õppuritele, õpetajatele ja praktikantidele, kes soovivad teiste kultuuridega kogemusi vahetada, õppida ning maailma laiema pilguga näha. 

Erasmus+ pakub kutseharidus- ja koolitusasutustele võimalust saata õppureid Euroopa riikidesse praktikale või võõrustada praktikante teistest riikidest. Samuti on võimalik saata töötajaid välismaale õpetama või koolitustel osalema. Erasmus+ toetab ka rahvusvahelist strateegilist koostööd, mille eesmärk on arendada ja jagada innovatiivseid lahendusi ja toetada koostööd, üksteiselt õppimist ning kogemuste vahetamist.

Hariduse ja koolituse valdkonnas täidetakse programmi eesmärke järgmiste meetmetega:

  1. a) Õpiränne (Key Action 1)
  2. b) Strateegiline koostöö (Key Action 2)
  3. c) Poliitikate kujundamine (Key Action 3)

Õpirände projektide toetatavad tegevused on:

  • kutseõppe tasemeõppe õpilaste praktika
  • kutseharidustöötajate õpiränne

Strateegilise koostöö projektid pakuvad suurepäraseid võimalusi teha rahvusvahelist koostööd ühist huvi pakkuval teemal. Projektide käigus jagatakse töökogemusi ning lahendatakse eri haridusvaldkondade probleeme ja püstitatud ülesandeid. Koostööprojektide peamised eesmärgid on:

  • koostöö edendamine Euroopa partneritega, üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine ning
  • uuenduslike ja vajalike lahenduste või toodete loomine, ellu rakendamine või ülevõtmine hariduses.

Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis on 2019/2020 õppeaastal toimumas neli Erasmus+ programmi poolt toetatud projekti, millest üks on õpirände  ja kolm strateegilise koostöö projekti. Projektides osalevad koos Otsakooliga kokku 17 partnerkooli kümnest erinevast Euroopa riigist: Eestist, Soomest, Iirimaalt, Suurbritanniast, Portugalist, Kreekast, Itaaliast, Hispaaniast, Türgist ja Saksamaalt:

1. Õpirände projekt “Crossroads” 

Projekti koordineerib Otsa kool ja see on suunatud klassikasuuna õpilastele välispraktika  ja õpetajatele enesetäiendamise võimaluste andmiseks. Projektis osalevad koos Otsa kooliga järgmised patrnerkoolid:

 Madeira Kunstide Kool (Portugal)

 Kuopio Konservatoorium (Soome)

 Braga Calouste Gulbenkian Muusika Konservatoorium (Portugal)

2. Koostöö ja kogemuste vahetamise projekt “Ensemble”

Projekti käigus teevad koostööd ja vahetavad kogemusi rütmimuusika suuna õpilased ja õpetajad partneritega järgmitest partnerkoolidest:

Kainuun ammattiopisto (Soome)

Keski-Pohjanmaan konservatorio (Soome)

North West Regional College (Iirimaa)

Glasgow Kelvin College (UK)

Connect-IN Enterprises (UK)

3. Koolidevaheline koostööprojekt “Cinema for Inclusion: I Put Myself in Their Shoes”

Käesolevast sügisest alustava kaheaastase projekti jooksul  valmib rahvusvahelise meeskonnatöö tulemusel rändeteemaline dokumentaalfilm. Partnerkoolid:

IES Batalla de Clavijo (Hispaania)

I.I.S.S. Upper Secondary Education Institute) “Luigi Vanvitelli” (Itaalia)

Liceum Mandoulides (private School) (Kreeka)

Manavgat Sule Muzaffer Büyük Vocational and Technical High School (Türgi)

4. Koolidevaheline koostööprojekt “Democracy and Totalitarism in Europe after World War II”

Käesoleval õppeaastal alustab esmakordselt Otsa koolis Erasmus+ projekt üldhariduses eesmärgiga tõsta teadlikkust euroopalikest väärtustest ja võimaldades kaasamõtlemist ja arutelu EL tulevikuperspektiivide üle oma eakaaslastega erinevatest Euroopa riikidest.

Projekti partnerkoolid:

Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt (Saksamaa)

Liceul Ferdinand Regele  (Rumeenia)

Agrupamento de Escolas Damiao de Goes (Portugal)

Jerevani keskkool (Armeenia, osaleb veebipõhiselt)