Kammeransambel

 

Kammermuusika on kunstiliik, mis ühendab kõiki muusikuid, sh Otsa kooli klassikasuuna erialaosakondi ning leiab kõlava väljenduse tihedas koostöös nende vahel.

Kammeransambel on koosseis, mis mängib kammermuusikat. Kammeransambli koosseisus on igal üksikul mängijal individuaalne partii. Seega võib kammermuusikat mõista kui isiksuste omavahelist muusikalist vestlust. Mängides ansamblis, õpitakse oma partnereid kuulama, nendest aru saama ning kultuursel kombel oma sõnumit teistele kuuldavaks ja arusaadavaks tegema. Teisisõnu – koosmängus õpitakse sobitama oma partiid muusikalisse tervikusse ja vastutama koos teiste mängijatega ühiselt ettevalmistusprotsessi ja muusikalise ettekande kvaliteedi eest.

Kammeransambli õppeaine raames õpitakse kammermuusikat kui koosmängu kunsti.

Koosmängu- ja ansamblimänguoskused on muusiku töös väga tähtsad. Suurem osa muusikuid leiab tööd just kellegagi koos mängides – olgu see siis orkestris, keelpillikvartetis, puhpillikvintetis või pianist-ansamblistina, mängides erinevates kammermuusikakoosseisudes, musitseerides koos erinevate instrumentalistide või vokalistidega. Ka solistina orkestri ees esinedes tuleb arvestada muusikaliste partneritega – nii dirigendi kui kaasorkestrantidega. Kuulamise, mõistmise ja oma sõnumi edastamise oskust ja vastutustunnet läheb vaja mitte ainult õpilasena, vaid ka inimese ja kodanikuna.

Kammeransambli ainet õpivad kõik klassikaosakonna instrumendiõpilased. Õpilastest moodustatakse kahe- kuni kuueliikmelised ansamblid (vahel ka kuni 8-liikmelised) ning iga õpilast juhendatakse kammeransambli koosseisus kammeransambli tundides. Õpilased saavad esimesel kammeransambli aastal ühe tunni nädalas ja teisel aastal kaks tundi nädalas, õppeaine kestab kaks aastat.

Kammeransambli aine tööd koordineerib kammermuusika ainekomisjon – endise nimega kammermuusikaosakond – mille koosseisus töötavad kogenud ja rahvusvaheliselt tunnustatud kammermuusikapedagoogid ja -interpreedid ning kammermuusikaelu eestvedajad Andres Paas, Yana Mägila, Reinut Tepp, Piret Väinmaa (ainekomisjoni juhataja).

Klassikaosakonna samaliigiliste erialaansamblite, nagu puhkpillikvintett, keelpillikvartett, klaveriduo jne kunst kuulub samuti kammermuusika valdkonda, kuid erialaansamblite tööd koordineerivad meie koolis erialaosakonnad.

Otsa kooli kammeransambli aine tööplaan on tihedalt seotud Eesti kammermuusikaeluga, eelkõige teiste keskastme koolide – Heino Elleri nim MK, TMKK – ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammermuusika aine töörütmiga. Koos Elleri kooli ja TMKK-ga osaletakse igal aastal rahvusvahelisel noorte kammermuusikafestivalil In Corpore (korraldaja TMKK). Iga-aastane traditsioon on kohtuda ja musitseerida Kolme Kooli Kammermuusikapäeval, mis toimub vaheldumisi kolmes keskastme koolis. Igal kevadel maikuus toimub traditsiooniline Otsa kooli kammermuusika aine lõpetajate kontsert Kadrioru lossis.

Georg Otsa nim MK kammermuusika-alane tegevus on viimastel aastatel saanud rahvusvahelise mõõtme: 2017. a astus kool Euroopa Kammermuusikaõpetajate Assotsiatsiooni (ECMTA) liikmeks ning juba alates 2016. aastast on kooli õpilasansamblid osalenud nii meie koolis kui EMTA-s toimuvatel rahvusvahelistel kammermuusikakursustel ning ECMTA konverentsi raames toimunud meistrikursustel Tallinnas.

Ülevaade Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli kammermuusikaosakonna tegevusest alates 1997