Töö klaverimuusika eri žanritega algõppes

AEG: 3. oktoober 2020, 17. oktoober 2020 ja 31. oktoober 2020

KOHT: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: 10 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Muusikaline algharidus.

Sihtrühm: Huvikoolide klaveriõpetajad vanuses 50 + või erialase tasemehariduseta muusikaõpetajad ja huviringide juhendajad.

Koolitaja: Jelena Elkind – 40 aastane tööstaaž klaverimängu metoodika õpetajana ja pedagoogilise praktika juhendaja Otsakoolis.

Koolituse teemad:

  • XX saj suured pianistid ja nende vaated harjutamisprotsessile. Sissejuhatus klaveripedagoogikasse
  • Töö eri žanritega – polüfooniline muusika, suurvormid, etüüdid ja tehnilised harjutused
  • Ansamblimäng kui algõpetuse põhiosa. Uute noodikogumike tutvustamine
  • Ansamblimäng õpetajatele kui enese vormishoidmise üks olulisi moment

Praktiline töö:

  • Rühmatööna uute noodikogumike tutvustamine
  • Välja valitud palade ettemängimine

Eelregistreeruda koolitusele saab kirjutades aadressile ksenija.grabova@otsakool.edu.ee

NB! Registreerumisega ei ole te automaatselt koolitusgruppi arvatud. Rohkemate registreerunute puhul on eelistatud kõige paremini koolituse sihtrühmale vastavad soovijad.

Koolitusel osalejatele saadetakse täpsem ajakava.

Kursuse hind: TASUTA

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN:

Täiendav informatsioon: Ksenija Grabova

Tel. 5627 2820

E-post: ksenija.grabova@otsakool.edu.ee