Praktiline solfedžo

AEG: 23. – 24. november 2019

KOHT: Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

Grupi suurus: 20 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks: Muusikaline algharidus

Sihtrühm: Huvikoolide instrumendi- ja solfedžoõpetajad vanuses 50+ või erialase tasemehariduseta muusikaõpetajad ja huviringide juhendajad.

Koolitaja: Lembi Mets – Otsa kooli klassikasuuna juht, tšelloõpetaja-metoodik, Rahvusooper Estonia orkestrant, pikaajaline Eesti Keelpilliõpetajate ühingu juhatuse liige, Nõmme Muusikakooli õpetaja.

Koolituse teemad:

  • Põhimõtete tutvustus, solfedžo ja pillimängu reaalne seostamine
  • Näidistund
  • Praktiline töö rühmas ja iseseisva töö vormis
  • Pilliõpetajatel on soovitav kaasa võtta pillid.

Eelregistreeruda koolitusele saab kirjutades aadressile ksenija.grabova@otsakool.edu.ee

NB! Registreerumisega ei ole te automaatselt koolitusgruppi arvatud. Rohkemate registreerunute puhul on eelistatud kõige paremini koolituse sihtrühmale vastavad soovijad. 

Koolitusel osalejatele saadetakse täpsem ajakava.

Kursuse hind: TASUTA

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Õppekavaga saad tutvuda SIIN.

Täiendav informatsioon: Ksenija Grabova

Tel 5627 2820

E-post: ksenija.grabova@otsakool.edu.ee