Ava alamenüü

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos (klassika)

  • Helistikud 1-4 võtmemärki (loomulik  mažoor, loomulik, harmooniline ja meloodiline minoor)
  • Intervallid: suured, väiksed ja puhtad (määramine, ehitamine, laulmine)
  • Akordid: põhikolmkõlad pööretega ja V7 antud helistikus, mažoor- ja minoorkolmkõla pööretega antud noodist ↑↓

I Kirjalik: kaks erineva raskusastmega diktaati, test

Näidis: diktaadid

pohiope 2diktaati

Näidis: test

Põhiõpe solf näidistest

II Suuline: akordide, intervallide ja helistike laulmine. Harjutuste laulmine.

Näidis: noodistlaulmine 

Noodistlaulmine näidis

Vastuvõtueksami nõuded saad välja printida siit.