Vastuvõtukatsed

 VASTUVÕTUKATSED toimuvad 18.06-19.06.2019 

 

 

 

  PÕHI- JA EELÕPE

  Vastuvõtukatsed:

  1.       Eriala eksam

  2.       Solfedžo eksam

  3.       Täiendav vastuvõtueksam klaverimängus (sooritavad ainult kooridirigeerimise (v. a eelõpe), 

             muusikateoreetiku ja  kompositsiooni erialadele kandideerijad)

  4.       Eesti keele test (sooritavad ainult vene õppekeelega koolist tulnud kandideerijad)

  JÄTKUÕPE

  Jätkuõppesse kandideerijad sooritavad 2-osalise eksami:

  I osa – kahe erineva karakteriga teose esitamine oma erialapillil (keelpillide, klahvpillide, akordioni erialal  üks teos valikus polüfooniline)

  II osa – motivatsioonivestlus kandidaadiga

  NB! Otsa kooli samal aastal lõpetanutel ei ole vaja sisseastumiseksamit teha. Motivatsioonivestlus viiakse  eelnevalt läbi osakonnas.

  HINDAMINE

  Vastuvõtukatseid hindavad vastavate osakondade õpetajatest moodustatud erialakomisjonid.

  Hinnatakse kümnepallisüsteemis.

  Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste ja erialakomisjoni ettepanekute alusel.

  Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialaeksami tulemused.

  ÜLDINFO

  Katsetele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!

   Õpilaskandidaadid, kes sooritasid vastuvõtukatsed, kuid ei pääsenud konkursi tõttu soovitud erialale, võivad vabade kohtade olemasolul konkureerida teistele erialadele, sooritades täiendava eksami.

  Vastuvõtukomisjoni otsused tehakse teatavaks kooli kodulehel, õppeinfosüsteemis ja teadetetahvlil.