Vastuvõtukatsed

VASTUVÕTUKATSED TOIMUVAD 18.06.-19.06.2019

PÕHI- JA EELÕPE  
Vastuvõtukatsed:

  • Eriala eksam
  • Solfedžo eksam
  • Täiendav vastuvõtueksam klaverimängus (sooritavad ainult kooridirigeerimise (v. a eelõpe), muusikateoreetiku ja kompositsiooni erialadele kandideerijad)
  • Eesti keele test (sooritavad ainult vene õppekeelega koolist tulnud kandideerijad)

JÄTKUÕPE
Jätkuõppesse kandideerijad sooritavad 2-osalise eksami:

  • I osa – kahe erineva karakteriga teose esitamine oma erialapillil (keelpillide, klahvpillide, akordioni erialal üks teos valikus polüfooniline)
  • II osa – motivatsioonivestlus kandidaadiga

NB! Otsa kooli samal aastal lõpetanutel ei ole vaja sisseastumiseksamit teha. Motivatsioonivestlus viiakse eelnevalt läbi osakonnas.

HINDAMINE

  • Vastuvõtukatseid hindavad vastavate osakondade õpetajatest moodustatud erialakomisjonid.
  • Hinnatakse kümnepallisüsteemis.
  • Vastuvõtukomisjon teeb otsused hindamisel saadud tulemuste ja erialakomisjoni ettepanekute alusel.
  • Võrdsete tulemuste korral on määravaks erialaeksami tulemused.

ÜLDINFO
Katsetele tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!
Õpilaskandidaadid, kes sooritasid vastuvõtukatsed, kuid ei pääsenud konkursi tõttu soovitud erialale, võivad vabade kohtade olemasolul konkureerida teistele erialadele, sooritades täiendava eksami.
Vastuvõtukomisjoni otsused tehakse teatavaks kooli kodulehel, õppeinfosüsteemis ja teadetetahvlil.

VASTUVÕTUKATSED TOIMUVAD 18.06.-19.06.2019

Sisseastumise dokumente saab esitada kuni 17.06.2019.

Avatud uste päev 25.04.2019

Esita elektrooniline sisseastumisavaldus SIIN.

Konsultatsioonid sisseastujatele toimuvad 18.05 ja 17.06.2019

Kontaktisik: vastuvõtukomisjoni aseesimees Katrin Naan; tel 503 0415