Vastuvõtt

Vastuvõetud kandidaatidel palume kinnitada oma õppima asumine SIIN hiljemalt 4. augustiks 2019. 

 

PÕHIÕPE

Õppida saab põhi- ja keskhariduse baasil:

  1. Kutseõpe keskhariduse baasil (õppeaeg 3 aastat)
  2. Kutseõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 3 aastat, üldained omandatakse mõnes teises üldhariduskoolis)
  3. Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil (õppeaeg 4 aastat, helindaja erialal 3 aastat, üldained omandatakse Otsa koolis)

Tutvu õppekavadega SIIN!

 

EELÕPE (kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis)

Eelõppesse on oodatud noored muusikud, kes soovivad tulevikus jätkata oma haridusteed meie kooli põhiõppes ning õpivad antud hetkel üldhariduskoolis 7.-12. klassis (klassikalise laulu erialale kandideerijad 10.-12. klassis). Eeltingimuseks on õppimine mõnes laste muusikakoolis (võib olla ka lõpetatud).
Muusikaõpinguid eelõppes võib üldhariduskool arvestada valikõpingutena koolide vahelise kirjaliku lepingu alusel. Eelõppes on võimalik õppida kuni 3 aastat. Iga õppeaasta lõpus on õpilane, kes soovib õpinguid jätkata, kohustatud pikendama õppeosakonnas oma õpiaega.  Eelõppes õppival õpilasel on individuaalseid erialatunde ja solfedžot 2 tundi nädalas.

Tutvu õppekavadega SIIN!

 

JÄTKUÕPE (õppeaeg 1 aasta)

Jätkuõppesse on oodatud muusika erialade 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentsidega isikud, kellel on vähemalt keskharidus.

Pilliõppe juhendaja õppekavale on õppima oodatud:

  1. interpreet 4. taseme või sellele vastavate kompetentsidega isikud, kellel on soov omandada esmased instrumendiõpetuse alased teadmised ning täiendada oma interpretatsioonialaseid oskusi, et asuda tööle pilliõppe juhendajana või jätkata soovi korral õpinguid interpretatsioonipedagoogika valdkonnas kõrgkoolis;
  2. muusika huvikoolides jm pilliõppe juhendajatena töötavad inimesed, kellel on soov end interpretatsiooni ning pilliõppe metoodika alaselt täiendada.

Rütmimuusik- muusikaprodutsent  on uus õppekava, mille eesmärk on koolitada mitmekülgsete helitehnoloogia alaste teadmiste ja praktiliste oskustega spetsialiste, kes on nõutud nii kaasaegses helistuudios, reklaami agentuurides, helitehnilisi teenuseid pakkuvates ettevõtetes kui ka raadios ning televisioonis.

Õppetöö toimub tänapäevaste digitaalsete salvestustehnikate ja programmidega. Koos oma ala spetsialistidega õpitakse, kuidas toime tulla kiirelt muutuvas muusika loome, laulukirjutamise ning produktsiooni maailmas.

Lisaks stuudiotööle ja produtseerimisele arendatakse ka omal valikul instrumendi või vokaali oskusi ning antakse võimalus osaleda ansambli töös nii muusiku kui helirežissöörina.

Rütmimuusik- ansambli juhendaja on uus eriala Otsa kooli rütmimuusika osakonnas, mille eesmärk on koolitada rütmimuusika ansamblite juhendajaid,  anda lisakompetents põhiõppe lõpetajatele kui ka juba töötavatele muusikaõpetajatele, ansamblijuhendajatele huvikoolides, -ringides jm.

Ansambli juhendajad õpivad ansamblite komplekteerimist ja juhendamist, repertuaari valimist, arranžeerimist ning saavad teadmisi komponeerimistehnikatest. Otsa kooli õpetajate juhendamisel õpitakse tundma kaasaegseid salvestamise ja noteerimisprogramme. Võimalik on saada kogemusi mänedzmendi ja helindamise vallas. Saab täiendada oma põhipilli või vokaaltehnika oskusi.

Ansambli juhendamisel läheb tarvis pedagoogilisi oskusi ja oskast juhendada erinevaid isiksustüüpe. Oluline osa on praktikal.  Õppekava rikastavad festivalid, konkursid ja õpitoad.

Õppejõududena on kava läbi viimas rütmimuusika osakonna õpetajad.

 

Muusikaettevõtluse spetsialist  on uus õppekava, mis annab ajakohase ülevaate kaasaegse muusikaettevõtluse toimimisest ning toetab valdkonnas tegutsemist juba õpingute ajal. Õppekava on valminud ja viiakse ellu koostöös Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsiooni ja muusikavaldkonna arenduskeskusega Music Estonia.

Tutvu õppekavadega SIIN!