Klassikaline laul

VASTUVÕTT

Osakonnajuhataja Eha Pärg
Tel: 527 6406
E-post: eha.parg@otsakool.edu.ee

Klassikalise laulu põhiõppesse on oodatud noored vanuses kuni 24 aastat.

Eelõppesse saavad kandideerida noored, kes õpivad antud hetkel üldhariduskoolis 10.–12. klassis.

Vastuvõtueksami nõuded erialas

Sisseastuja peab omama vokaalseid eeldusi, muusikalist kuulmist, rütmitunnet, muusikalist mälu ja artistlikkust.

Klassikalise laulu erialale sisseastujal ei tohi olla kõnedefekti ja sisseastuja peab esitama tõendi häälepaelte tervisliku seisundi kohta.

Erialaeksam:

  1. hääleulatuse kontroll
  2. esitada peast kaks erineva sisu ja karakteriga vokaalteost
  3. lugeda peast luuletus või proosakatkend

Õpilaskandidaadiga toimub vestlus üldkultuurilise silmaringi  ja erialase motivatsiooni selgitamiseks.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele

 

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele alates 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele alates 2020