Akordion ja kannel

VASTUVÕTT 

Osakonnajuhataja Tiina Välja
Tel: 527 5085
E-post: tiina.valja@otsakool.edu.ee

Vastuvõtueksami nõuded erialas

Akordioni eriala:

  1. etüüd
  2. polüfoonia
  3. suurvormi osa(d) või karakterpala
  4. noodilugemise test
  5. valikuliselt heliredel ja kolmkõla 2-s oktavis kuni 3 dieesi või bemolliga helistikus.

Kandle eriala:

  1. kaks erineva karakteriga pala
  2. noodilugemise test
  3. valikuliselt heliredel ja kolmkõla 2-s oktavis kuni 3 dieesi või bemolliga helistikus.

Eksamil toimub ka vestlus erialase motivatsiooni selgitamiseks.

Eelõppesse kandideerijad esitavad kava vabal valikul.

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele

 

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos põhiõppele alates 2020

Vastuvõtueksami nõuded solfedžos eelõppele alates 2020